เกี่ยวกับ VCU

มหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth (VCU) เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยของรัฐในเมืองอันเก่าแก่ที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Richmond เมืองหลวงของรัฐ Virginia โดยเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยของรัฐในเมืองที่มีการเติบโตในด้านวิสัยทัศน์, ชื่อเสียงและความสำเร็จ ด้วยจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี, บัณฑิตและวิชาชีพมากกว่า 31,000 คน มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและปริญญา 223 หลักสูตรในสาขาศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีหลักสูตร 68 หลักสูตรที่มีการเปิดสอนเพียงแห่งเดียวในรัฐ Virginia หลายๆหลักสูตรเป็นหลักสูตรข้ามสาขาวิชาระหว่าง 13 คณะวิชาและ 1 วิทยาลัยของ VCU

มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าอันล้ำสมัยในการวิจัยหลากหลายสาขา มหาวิทยาลัยติดอันดับระดับประเทศและนานาชาติในด้านการวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนและมีคณาจารย์ที่อุทิศตนเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในทักษะและความรู้ของตนเอง

คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยรวมกับระบบสุขภาพของ VCU เพื่อประกอบกันเป็นศูนย์การแพทย์ VCU ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การแพทย์เชิงวิชาการระดับชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นสถานที่เรียนและการวิจัยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตระดับแนวหน้า

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของเมืองอันเป็นที่ตั้งซึ่งเป็นการผสมผสานของสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีสูงอันทันสมัยเข้ากับอาคารอันเก่าแก่และเสน่ห์ของเมืองขนาดเล็ก นักศึกษาจะได้สัมผัสกับชีวิตอันน่าตื่นเต้นในใจกลางเมืองพร้อมๆไปกับการเรียน

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทางมหาวิทยาลัยได้รวมวัฒนธรรมดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าด้วยกัน, ส่งเสริมความหลากหลายในหลักสูตรการเรียน, กิจกรรมในวิทยาเขต, นักศึกษา, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่