ทางเลือกด้านการเรียน

VCU เข้าใจดีว่าการปรับตัวจากวัฒนธรรมนานาชาติอันหลากหลายมายังวัฒนธรรมอเมริกันอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและท้าทาย โครงการความสำเร็จด้านการเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติของฝ่ายการศึกษาทั่วโลกได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้การปรับตัวมีความง่ายดายขึ้นและเพื่อเป็นการวัด, วิเคราะห์และส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษานานาชาติ หนึ่งในหน้าที่หลักของโครงการนี้คือการให้คำแนะนำเสริมด้านการเรียนที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของนักศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จหลักสูตรให้กับนักศึกษานานาชาติโดยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างฝ่ายต่างๆในวิทยาเขต VCU และนักศึกษานานาชาติ

ทางเลือกด้านการเรียน