• Home >
  • Future Students

เกี่ยวกับ UNCG

มหาวิทยาลัย North Carolina at Greensboro (UNCG) เป็นทางเลือกการเรียนที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติด้วยหลักสูตรการเรียนมากมาย, ประชากรนักศึกษาอันหลากหลายและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง.

ในฐานะมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย UNCG มีนักศึกษามากกว่า 19,000 คน โดยมีนักศึกษา 17,200 ที่เรียนในวิทยาเขตและอีกมากกว่า 2,200 คนที่เรียนในหลักสูตรขยายประสบการณ์

วิทยาเขตอันสวยงามของ UNCG ประกอบด้วยอาคารเรียนมากกว่า 30 อาคารและอาคารที่พัก 30 อาคารบนพื้นที่มากกว่า 200 เอเคอร์ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยในวิทยาเขตเช่นอาคารวิทยาศาสตร์, ดนตรี, มนุษยศาสตร์และสตูดิโอศิลปะ

ด้วยความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไม่ได้เกิดขึ้นจากจำนวนนักศึกษาที่เลือกมาเรียนที่นี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณประโยชน์ที่นักศึกษาจะสามารถสร้างขึ้นด้วย

ปฏิทินการเรียน

2 ภาคเรียน, สิงหาคมถึงพฤษภาคมและชั้นเรียนภาคฤดูร้อน 2 รอบ

ชิวิตในวิทยาลัย

นักศึกษาจะค้นพบว่ามีโอกาสมากมายในการขยายขอบเขตความรู้และสำรวจความสนใจใหม่ๆ โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมกับองค์กรนักศึกษามากกว่า 200 องค์กร, ทีมกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย, กีฬาสโมสร, ศูนย์สันทนาการ, สนามกอล์ฟในวิทยาเขต, หนังสือพิมพ์นักศึกษา, นิตยสารวรรณคดีนักศึกษา, สถานีวิทยุนักศึกษา, คณะดนตรีและนักร้องประสานเสียง, คณะละครและเต้นรำ, คอนเสิร์ตและการบรรยาย, ภาพยนตร์, การฝึกงาน, กิจกรรมผจญภัยกลางแจ้ง, สโมสรนักศึกษาชายและหญิงและบริการชุมชนส

การจัดหาที่พัก

นักศึกษาปีแรกจะได้รับคำแนะนำให้พักอาศัยในวิทยาเขต ฝ่ายจัดหาที่พักและชีวิตในวิทยาเขตของ UNCG มีบริการที่พักในวิทยาเขตมากมายสำหรับนักศึกษา อาทิเช่น:

  • วิทยาลัยหอพักนักศึกษา 4 แห่งสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพักอาศัยและลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรร่วมกับชุมชนของเพื่อนนักศึกษาพร้อมๆไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์;
  • ชุมชนพักอาศัยและเรียนรู้ 10 แห่งสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพักอาศัยและลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรร่วมกับชุมชนของเพื่อนนักศึกษาพร้อมๆไปกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง; และ
  • หอพักนักศึกษาวิทยาลัยเกียรตินิยมและชุมชนตามหัวข้อเรื่อง

ค่าใช้จ่าย

สำหรับนักศึกษาเต็มเวลาที่พักอาศัยในวิทยาเขต ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าเล่าเรียน, ค่าธรรมเนียม, ค่าที่พักและอาหาร) โดยรวมประมาณ USD 29,770


Resources

FAQs, including admissions, housing, and questions of interest.

 

University Social Media