TOP

International Admissions

เกี่ยวกับ University of New Haven

มหาวิทยาลัย New Haven เป็นหนึ่งใน “381 วิทยาลัยที่ดีที่สุด” โดยการจัดอันดับของ Princeton Review …

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนระดับชั้นนำที่ตั้งอยู่ในรัฐ Connecticut และได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำระดับประเทศในด้านการศึกษาจากประสบการณ์

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย New Haven ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 82 เอเคอร์ในเมือง West Haven, CT ซึ่งเป็นชุมชนบนไหล่เขาที่อยู่ห่างจากเมือง New Haven อันคึกคักเพียงไม่กี่นาทีและไม่กี่ไมล์จากแนวชายฝั่งและชายหาด วิทยาเขตอยู่ห่างจาก New York City เพียง 90 นาทีและ 2 ½ ชั่วโมงจากเมือง Boston

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีวิทยาเขตสาขาในเมือง Orange, รัฐ Connecticut; Old Lyme, รัฐ Connecticut; San Francisco, รัฐ California; และ Prato, ประเทศอิตาลี

ประสบการณ์ด้านการเรียน

University of New Haven จะมอบความรู้ที่ผสมผสานทั้งการเรียนสาขาศิลปศาสตร์และโอกาสการฝึกฝนด้านอาชีพและการวิจัยภาคปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 6,800 คนซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตเกือบ 1,800 คนและระดับปริญญาตรีมากกว่า 5,000 คน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย

University of New Haven เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตมากกว่า 80 หลักสูตรผ่านทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คณะธุรกิจ, คณะกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ Henry C. Lee, คณะวิจิตรศิลป์ Lyme Academy และคณะวิศวกรรมศาสตร์ Tagliatela นอกจากนี้นักศึกษาของ University of New Haven ยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศที่มีมากกว่า 520 หลักสูตรทั่วโลกและนักกีฬาของมหาวิทยาลัยยังเข้าร่วมการแข่งขันใน 16 ประเภทกีฬาใน Northeast-10 Conference ของ NCAA Division II อีกด้วย

ดูข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่มีมอบให้นักศึกษานานาชาติ...

สถาบันการศึกษาพันธมิตร

สถาบันการศึกษาพันธมิตรที่มีความร่วมมือกับ University of New Haven อาทิเช่น -

  • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Saxion, เนเธอร์แลนด์
  • มหาวิทยาลัยตำรวจแห่งประเทศเกาหลี, เกาหลี
  • มหาวิทยาลัยการเดินเรือเซี่ยงไฮ้, จีน
  • มหาวิทยาลัย Sanjiang, จีน
  • มหาวิทยาลัยสิ่งทอ Wuhan, จีน
  • คณะวิชาธุรกิจ Munich, เยอรมนี

ที่พัก

มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 61 เปอร์เซ็นต์ที่พักอาศัยในวิทยาเขตหรือในที่พักที่ทางมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในหอพักนักศึกษา 13 หอ นักศึกษาปีแรกสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมในชุมชน Living/Learning ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันกับ University of New Haven มากยิ่งขึ้นโดยการให้นักศึกษาที่มีอุปนิสัยคล้ายกันได้พักอาศัยร่วมกัน

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

ศูนย์พัฒนาอาชีพ University of New Haven (CDC) เป็นศูนย์ที่มีบริการให้ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ, การให้คำแนะนำ, การเตรียมความพร้อม, การวางแผนหลักสูตรและงานกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยแนะแนวนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่ความสำเร็จด้านการเรียนและอาชีพ นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรจัดหางานภายนอกที่จะช่วยให้นักศึกษา, ศิษย์เก่าและคณาจารย์สามารถเข้าถึงโอกาสการฝึกงานและการทำงานอีกด้วย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of New Haven? กรุณาอ่านต่อ...