เกี่ยวกับ CCS

วิทยาลัยชุมชน Spokane (CCS) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1963 เป็นวิทยาลัยชุมชนอันเต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ให้บริการนักศึกษา 38,600 คนในแต่ละปีบนพื้นที่ 12,300 ตารางไมล์ในเขต Eastern Washington

วิทยาเขตทั้ง 2 แห่งของวิทยาลัยที่วิทยาลัยชุมชน Spokane และวิทยาลัยชุมชน Spokane Falls เปิดสอนหลักสูตรคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ นักศึกษาจะสามารถสำเร็จคุณวุฒิอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (AA), ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสำเร็จวิชาเรียน 2 ปีแรกระดับมหาวิทยาลัยก่อนที่จะโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันการศึกษาแห่งอื่นเพื่อสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี

วิทยาลัยชุมชน Spokane เป็นแหล่งรวมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่ที่ยินดีให้บริการและทรัพยากรความรู้มากมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบเส้นทางที่เหมาะกับตนเองรวมถึงมีทรัพยากรต่างๆที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ

นักศึกษานานาชาติจาก CCS สามารถเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เช่นมหาวิทยาลัย Washington, Penn State, Stanford, Rutgers, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย Berkeley และมหาวิทยาลัย New York