เกี่ยวกับ Aston

Aston เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1895 โดยได้รับการรับรองเป็นมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี 1966 และมีชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านคุณภาพการสอนและความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและธุรกิจ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Birmingham บนพื้นที่ 40 เอเคอร์พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียน สังคมและที่พัก โดยมีจำนวนนักศึกษากว่า 10,500 คนจากมากกว่า 130 ประเทศ

มหาวิทยาลัย Aston อยู่ในอันดับที่ 32 ของสหราชอาณาจักรในคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยประจำปี 2016 ในด้านศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา, การสอนและความพึงพอใจของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรในหลายสาขาวิชาที่อยู่ในระดับท็อปเทนอาทิเช่นสาขาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ (อันดับ 8), การตลาด (อันดับ 6) และจักษุวิทยา (อันดับ 1) อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังอยู่ในอันดับที่ 33 ของการจัดอันดับโดย Guardian ในปี 2016

คณะวิชาทั้ง 4 คณะวิชาของ Aston เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีรวมถึงยังมีการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรปูพื้นระดับปริญญาเป็นการเฉพาะ หลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรแซนด์วิช ซึ่งรวมการฝึกงานแบบมีรายได้หรือการเรียนหนึ่งปีที่สถาบันการศึกษาพันธมิตรในต่างประเทศ การฝึกงานจะเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปสู่ภาคปฏิบัติขณะเดียวกันก็ได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพอันมีค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการได้งานทำ

ผู้สำเร็จการศึกษาของ Aston เป็นที่ต้องการอย่างสูงของบริษัทระหว่างประเทศชั้นนำมากมายและมหาวิทยาลัยยังอยู่ในอันดับสูงสุดของตารางจัดอันดับสำหรับการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 8 โดยรวมด้านการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งแม้แต่มหาวิทยาลัย Oxford ก็ยังเป็นรอง (คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยของ Sunday Times 2013) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีอันดับในระดับท็อป 40 อย่างต่อเนื่องอันเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับชั้นนำ

ความกระตือรือร้นด้านการวิจัยและความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมของ Aston ได้สร้างอิทธิพลอันใหญ่หลวงแก่ภาคอุตสาหกรรมและสังคม การประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติของกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ปฏิวัติการดำเนินงานธุรกิจ แบบจำลองและกระบวนการทางธุรกิจอันมีนวัตกรรมได้รับการคิดค้นเพื่อแก้ไขปัญหาของโลกธุรกิจสมัยใหม่ ในผลการสำรวจ REF 2014 (Research Exercise Framework) มหาวิทยาลัย Aston ได้รับคะแนนระดับท็อป 20 ในบรรดามหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรในด้านอิทธิพลของผลงานวิจัยและมีงานวิจัยโดยรวมเกือบ 80% ที่ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับ “ชั้นนำของโลก” และ “ยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ”

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย Aston มีนักศึกษาไทย 62 คน สถาบันการศึกษาพันธมิตรในประเทศไทยได้แก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูรายชื่อสถาบันการศึกษาพันธมิตรของ Aston ได้จากเว็บไซต์

มหาวิทยาลัย Aston มีชุมชนนักศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความคึกคักอย่างยิ่ง โดยมีชมรมมากมายในวิทยาเขตที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของนักศึกษาที่มีความเชื่อทางศาสนาเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มีการเดินทางไปประเทศไทยหลายครั้งต่อปีเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ Education UK ของ British Council รวมถึงเยี่ยมเยียนคณะวิชาและวิทยาลัยต่างๆเพื่อพบปะกับนักศึกษาผ่านทางสำนักงานตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย ดูวันเวลาและสถานที่ของกิจกรรมเยี่ยมเยียน

Employable Graduates; Exploitable Research