สู่ความสำเร็จกับมหาวิทยาลัย Victoria

มหาวิทยาลัย Vitoria of Wellington ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1899 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองหลวง Wellington ด้วยวิทยาเขตที่อยู่ใกล้กับห้องสมุดจดหมายเหตุและของสะสมของประเทศ

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 21,500 คนรวมถึงนักศึกษานานาชาติ 3,000 คนจากประมาณ 80 ประเทศ โดยมีประชากรนักศึกษามากกว่า 20% ที่เรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

เหตุใดควรเลือกเรียนที่ Victoria?

 • หลักสูตรคุณภาพระดับชั้นนำในหลากหลายสาขาวิชา
 • 8 คณะเรียนที่บริหารจัดการโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง
 • ได้เรียนในเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
 • วิทยาเขต 4 แห่งในเมือง Wellington
 • โอกาสทำงานวิจัยคุณภาพสูงในหลากหลายสาขา
 • ปีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาคเรียน
 • กิจกรรมในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้สำรวจท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์
 • ชุมชนนักศึกษานานาชาติอันแข็งแกร่ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พักภายในวิทยาเขตในราคาที่สามารถจ่ายได้
 • บริการช่วยเหลือนักศึกษา
 • โอกาสได้รับเงินทุนการศึกษามูลค่าสูง

หลักสูตรคุณวุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัย Victoria of Wellington จะเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของคุณ โดยจะช่วยให้คุณมีความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายในชีวิตการทำงานและก้าวไปสู่ความสำเร็จ