ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ทีมงานช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ

ทีมงานช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติของ Massey จะคอยช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัวตลอดระยะเวลาของการเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยสามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่พัก, การประกันภัยและการจัดการเรื่องวีซ่า นอกจากนี้ยังทำหน้าที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวได้

โดยมีบริการช่วยเหลืออันหลากหลายเช่น:

  • บริการช่วยเหลือด้านการเรียน: วิทยาเขตทุกแห่งจะมีศูนย์การสอนและการเรียนที่ซึ่งนักศึกษาสามารถขอความช่วยเหลือในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน โดยทางศูนย์จะมีการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปอย่างสม่ำเสมอรวมถึงมีบริการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลด้วย
  • สุขภาพ: วิทยาเขตทั้ง 3 แห่งมีศูนย์สุขภาพและให้คำปรึกษา
  • สโมสรและชมรม: มีสโมสรที่บริหารจัดการโดยนักศึกษามากกว่า 100 ประเภทที่ซึ่งนักศึกษาสามารถพบปะสังสรรค์และทำความรู้จักเพื่อนใหม่
  • กิจกรรมสันทนาการ: มหาวิทยาลัย Massey มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวิทยาเขตและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาที่มีคุณภาพในทุกวิทยาเขต

และอื่นๆอีกมากมาย...

Advertisement

Massey Contact CentreMon - Fri 8:30am to 5:00pm0800 MASSEY (+64 6 350 5701)TXT 5222contact@massey.ac.nzWeb chatMyMasseyStaffAlumniNewsMāori @ Massey