การรับเข้าเรียน

ทีมงานวิเทศสัมพันธ์

ทีมงานวิเทศสัมพันธ์ของ Massey เป็นจุดติดต่อแรกสำหรับนักศึกษานานาชาติทุกคน โดยจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับเข้าเรียน, ที่พัก, ข้อตกลงความร่วมมือต่างๆและคอยตอบคำถามต่างๆของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Massey ติดต่อทีมงานวิเทศสัมพันธ์

วิธีการสมัคร

 1. วันปิดรับสมัครสำหรับภาคเรียนที่ 1 (เริ่มต้นเรียนเดือนกุมภาพันธ์) คือวันที่ 1 ธันวาคม
 2. วันปิดรับสมัครสำหรับภาคเรียนที่ 2 (เริ่มต้นเรียนเดือนกรกฎาคม) คือวันที่ 1 พฤษภาคม
 3. หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีวันปิดรับสมัครที่เร็วกว่า
 4. ส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด
 5. นอกจากนี้คุณยังสามารถสมัครผ่านทางตัวแทนที่ได้รับการรับรอง ติดต่อเราเพื่อขอรายชื่อตัวแทนในประเทศของคุณ
 • การรับเข้าเรียน
 1. หลังจากที่คุณทำการสมัครเรียนและส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ทางมหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาใบสมัคร
 2. ในกรณีที่การสมัครประสบผลสำเร็จ เราจะออกจดหมายรับเข้าเรียน
 • คุณตอบรับข้อเสนอรับเข้าเรียนโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในจดหมายรับเข้าเรียน
 • ชำระค่าเล่าเรียน – ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อขอวีซ่า
 • ดำเนินการขอวีซ่าผ่านทางตัวแทนของเรา หรือขอโดยตรงกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์
 • สมัครขอใช้บริการที่พักในวิทยาเขตหรือโฮมสเตย์ทางออนไลน์
 • ตอบรับการใช้บริการที่พักและชำระเงินมัดจำ
 • ชำระค่าที่พักก่อนเดินทางมาถึง
 • เดินทางถึงวิทยาเขต, เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเริ่มต้นการเรียนของคุณ!

เราจะสื่อสารกับคุณตลอดทุกขั้นตอน แต่ถ้าคุณมีข้อสงสัยในระหว่างนี้ คุณสามารถติดต่อสอบถามเราได้ตลอดเวลา

Advertisement

Massey Contact CentreMon - Fri 8:30am to 5:00pm0800 MASSEY (+64 6 350 5701)TXT 5222contact@massey.ac.nzWeb chatMyMasseyStaffAlumniNewsMāori @ Massey