สรุปย่อเกี่ยวกับ Massey

มหาวิทยาลัยในกำกับของประเทศนิวซีแลนด์... มหาวิทยาลัย Massey
ด้วยวัฒนธรรมทางการศึกษาที่สืบทอดมายาวนาน สถานที่ตั้งของสถาบันซึ่งกระจายอยู่ในสามเมืองสำคัญ ความหลากหลายของหลักสูตร และระบบการสอนทางไกลที่ยืดหยุ่น นักศึกษาทั่วโลกจึงสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็จะช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม องค์กรวิชาชีพ และชุมชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันเราเปิดทำการสอนอยู่ในเจ็ดประเทศ ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย Massey ที่มีอยู่ทั่วโลก และประสานความร่วมมือด้านการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ใน 15 ประเทศ

มหาวิทยาลัย Massey พร้อมมอบประสบการณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างให้แก่ผู้เรียน ด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนและการทำวิจัยมาตรฐานระดับโลก

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ Massey?

  • เราอยู่ในอันดับสูงสุด 3% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
  • เรามีนักศึกษานานาชาติ 4,400 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
  • เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยและการบริการที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
  • บรรยากาศการเรียนการสอนของเราอบอุ่นและเป็นมิตร
  • เรามีสโมสรและชมรมนักศึกษากว่า 100 แห่ง

เยี่ยมชมบล็อกนักศึกษาของเราได้ที่ VIBES@Massey

เหตุผลอื่นๆ ที่น่าสนใจ…

รอยเท้านิเวศโลกของ Massey
ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก Massey จึงมีข้อตกลงหลากหลายรูปแบบร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกกว่า 200 แห่ง ตั้งแต่เรื่องการทำวิจัย การเรียนการสอน ไปจนถึงโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

Massey เป็นผู้นำด้านหลักสูตร Pathway สำหรับนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพันธมิตรในประเทศจีน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย

ประสบการณ์การศึกษาที่ Massey
ระบบการศึกษาของ Massey มีมาตรฐานระดับสากล สิ่งที่เรามุ่งเน้นคือการพัฒนานักศึกษาให้เพียบพร้อมไปด้วยทักษะและความมั่นใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่ใดก็ได้ในโลกและสร้างความแตกต่างให้แก่สังคม

มาตรฐานการสอน
นักศึกษาของ Massey จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการเรียนกับคณาจารย์ผู้เป็นเจ้าของรางวัลทางวิชาการมากมาย รวมถึงมีคอนเนคชั่นที่ดีกับวิทยากร และมีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักศึกษาทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับวิธีการเรียนรู้ที่ถูกปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับการเรียนทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

ที่ตั้งของ Massey
นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่พร้อมสรรพด้านความทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งสามารถแข่งกันได้ในระดับนานาชาติ ส่งผลให้หลักสูตรในมหาวิทยาลัยของเรามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้เรายังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติอันงดงาม อีกทั้งประชากรยังมีคุณภาพชีวิตดีเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ที่พัก
แต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Massey มีที่พักให้เลือกสองรูปแบบ ได้แก่ โฮมสเตย์และหอพักในวิทยาเขต

ค่าครองชีพ
นอกจากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสมัครเรียนแล้ว นักศึกษาจะต้องวางแผนและเตรียมพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตด้วย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์ ต้องการให้นักศึกษาต่างชาติแสดงหลักฐานให้เห็นว่า คุณมีเงินทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดขณะศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์อย่างเพียงพอ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่นักศึกษาต่างชาติต้องคำนึงถึง ได้แก่ ที่พัก อาหาร โทรศัพท์มือถือ การเดินทาง การพักผ่อนหย่อนใจ และอื่นๆ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าครองชีพในนิวซีแลนด์

การเตรียมพร้อมหลังเรียนจบ
Massey มีหน่วยงานแนะแนวที่คอยให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเส้นทางการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ อีกทั้งเรายังพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างที่กำลังมองหาบุคลากรที่เหมาะสมไปทำงานด้วย Massey มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความคิดสร้างสรค์ จินตนาการ นวัตกรรม รวมถึงมีตัวตนที่เป็นธรรมชาติและได้รับการยอมรับ 

หากสนใจสามารถเริ่มต้นเรียนกับ Massey ได้ทันที!

Massey Contact CentreMon - Fri 8:30am to 5:00pm0800 MASSEY (+64 6 350 5701)TXT 5222contact@massey.ac.nzWeb chatMyMasseyStaffAlumniNewsMāori @ Massey