เงื่อนไขการรับสมัคร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำมีดังนี้ (บางหลักสูตรมีข้อกำหนดที่สูงกว่า) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษของ Massey:

  • หลักสูตรเตรียมปริญญาตรี (อาทิเช่นหลักสูตรประกาศนียบัตรปูพื้นศึกษา): คะแนน Academic IELTS 5.5 (ไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 5.0) หรือคะแนน TOEFL iBT 70 คะแนน (ข้อสอบอินเตอร์เน็ต) พร้อมคะแนนหมวดการเขียน 18 คะแนน, คะแนนรวม PTE Academic 36 คะแนน (คะแนนหมวดทักษะการสื่อสารขั้นต่ำ 36 คะแนน)
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี (รวมถึงหลักสูตรอนุปริญญาระดับบัณฑิต): คะแนน Academic IELTS 6.0 (ไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 5.5) , คะแนน TWE 4.0 หรือคะแนน TOEFL iBT 80 คะแนน (ข้อสอบอินเตอร์เน็ต) พร้อมคะแนนหมวดการเขียน 19 คะแนน, คะแนนรวม PTE Academic 50 คะแนน (คะแนนหมวดทักษะการสื่อสารขั้นต่ำ 42 คะแนน)
  • หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี (รวมถึงหลักสูตรปริญญาเอก): คะแนน Academic IELTS 6.5 (ไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 6.0) , คะแนน TWE 4.0 หรือคะแนน TOEFL iBT 90 คะแนน (ข้อสอบอินเตอร์เน็ต) พร้อมคะแนนหมวดการเขียน 20 คะแนน, คะแนนรวม PTE Academic 58 คะแนน (คะแนนหมวดทักษะการสื่อสารขั้นต่ำ 50 คะแนน)

เงื่อนไขการรับสมัคร

  • ระดับปูพื้น: สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเกรดเฉลี่ย 2.5
  • ระดับปริญญาตรี: ผ่านการเรียนระดับอุดมศึกษา 1 ปีจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

ดูเงื่อนไขการรับสมัครของประเทศต่างๆ

Advertisement

Massey Contact CentreMon - Fri 8:30am to 5:00pm0800 MASSEY (+64 6 350 5701)TXT 5222contact@massey.ac.nzWeb chatMyMasseyStaffAlumniNewsMāori @ Massey