บริการช่วยเหลือนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Malaya มีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและบริการหลากหลายประเภทที่จะคอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในทุกปัญหาที่นักศึกษามีในช่วงที่ใช้ชีวิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย

การให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาที่ UM จะช่วยนักศึกษาในเรื่องการตัดสินใจ, การพัฒนาทักษะส่วนตัว, การสร้างความมั่นใจ, การเอาชนะอุปสรรคต่างๆและในการสร้างการตระหนักถึงความต้องการและการพัฒนาตนเองและความต้องการของผู้อื่น

โดยมีบริการต่างๆ อาทิเช่น:

  • บริการมืออาชีพที่จะช่วยนักศึกษาที่มีปัญหาด้านอารมณ์ความรู้สึก
  • บริการให้คำปรึกษาที่จะช่วยนักศึกษาแก้ไขปัญหาส่วนตัวที่อาจมีผลกระทบต่อผลการเรียน
  • บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเลือกอาชีพได้ง่ายขึ้นและเรียนรู้ถึงกลยุทธ์การหางาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากหัวข้อบริการช่วยเหลือด้านอาชีพ…
  • บริการด้านการพัฒนาผ่านทางกิจกรรม, สัมมนา, เวิร์คช็อปและหลักสูตรต่างๆสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเอง

เวิร์คช็อปที่จัดโดยหน่วยงานนี้เป็นบริการฟรี นักศึกษาไม่ต้องชำระเงินหรือเสียค่าธรรมเนียมเข้าร่วม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือนักศึกษา…