ชีวิตในวิทยาเขต

การเดินทางจากบ้านเกิดเพื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของนักศึกษา การพักอาศัยในหอพักนักศึกษาจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและเป็นโอกาสที่ดีในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ มหาวิทยาลัย Malaya มีหอพักนักศึกษา 13 อาคารที่สามารถรองรับนักศึกษาได้สูงสุดถึง 12,000 คนซึ่งคิดเป็น 65% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ UM

หอพักนักศึกษาแต่ละแห่งจะได้รับการบริหารจัดการโดยหัวหน้าหอพักพร้อมผู้ช่วยหลายคน หอพักนักศึกษาไม่ได้มีเพียงบริการที่พักเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นสนามเพื่อการเล่นกีฬา, ห้องอ่านหนังสือ, ร้านขายของชำ, ไซเบอร์คาเฟ่และห้องคอมพิวเตอร์ให้บริการด้วย หอพักส่วนใหญ่จะมีบริการมื้ออาหารขณะที่หอพักที่เหลือจะมีบริการโรงอาหาร นักศึกษาที่พักในหอพักที่มีบริการมื้ออาหารจะมีค่าอาหาร 8.00 – 12.00 ริงกิตต่อวัน ขณะที่หอพักอื่นๆจะจ่ายค่าอาหารระหว่าง 4.50 – 6.50 ริงกิตต่อวัน (1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ = 4 ริงกิต)

มีหอพักนักศึกษา 10 หอพักที่ให้บริการทั้งที่พักและอาหาร ขณะที่อีก 3 หอพักได้แก่ 10th Residency College (Tun Ahmad Zaidi College), 12th (Raja Dr Nazrin Shah Residential College) และ Section 17 College มีบริการเฉพาะที่พักสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย Malaya ยังมีบริการที่พักสำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีด้วย อย่างไรก็ตามการจัดสรรที่พักในหอพักเหล่านี้สำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างที่มีให้บริการ

ดูทางเลือกบริการที่พัก…