สถาบัน

สถาบันบัณฑิตศึกษา

สถาบันบัณฑิตศึกษา (IGS) เป็นศูนย์กลางหลักสูตรระดับบัณฑิตของ UM นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1979 ทาง IGS ได้ดำเนินการส่งเสริมการวิจัยในหลากหลายสาขาและการเรียนการสอนระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มีคุณภาพเยี่ยมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาของยุคสมัยใหม่ โดยมีจำนวนนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตลอดหลายปีที่ผ่านมา

สถาบันเอเชีย-ยุโรป (AEI)

สถาบันเอเชีย-ยุโรปเป็นหนึ่งในสถาบันด้านการวิจัยและการสอนสาขาสังคมศาสตร์ระดับสูงกว่าปริญญาตรีระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AEI จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นในด้านวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, การเมือง, สถาบัน, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจและกฎหมายของทั้งสองภูมิภาค

สถาบันความเป็นผู้นำด้านการศึกษา (IEL)

สถาบันความเป็นผู้นำด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในด้านความเป็นผู้นำและการพัฒนาความเป็นผู้นำ ทางสถาบันมีสถานที่เรียนที่ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่มีคุณภาพสูง ผู้ร่วมงานและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายท่านของ IEL เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศ หลักสูตรปริญญาโทความเป็นผู้นำด้านการศึกษาของ IEL เป็นคุณวุฒิที่มีความร่วมสมัยและล้ำสมัยสำหรับผู้นำทุกระดับเพื่อการเตรียมความพร้อมกับการเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยจินตนาการ, แรงบันดาลใจและนวัตกรรม

สถาบันจีนศึกษา (ICS)

ICS เป็นสถาบันวิจัยแห่งแรกของมาเลเซียที่มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับจีนเป็นการเฉพาะ โดยจะทำหน้าที่ในฐานะศูนย์ทรัพยากรข้อมูลและผู้ให้คำแนะนำด้านนโยบายให้กับรัฐบาล, ภาคธุรกิจและองค์กรด้านการทูตในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจการเมืองธุรกิจและความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์หรือทวิภาคี

สถาบันนโยบายสาธารณะและการจัดการนานาชาติ (INPUMA)

ด้วยการสนับสนุนอันดีจากรัฐบาลมาเลเซีย INPUMA มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ, การปกครองและการจัดการ, การให้คำปรึกษารวมถึงการวิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์