ข้อมูลทั่วไป

RMIT เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบและเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย 15 อันดับแรกของประเทศออสเตรเลียและเป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาการบัญชีและการเงิน, วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศและวิศวกรรมเครื่องกล

RMIT ประกอบด้วย 3 วิทยาเขตในเมือง Melbourne ของประเทศออสเตรเลียและ 2 วิทยาเขตในประเทศเวียดนาม รวมถึงมีการเปิดสอนหลักสูตรผ่านทางสถาบันพันธมิตรในทวีปเอเชียอาทิเช่นประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ มาเลเซีย อินเดียและในทวีปยุโรปและมีความร่วมมือด้านการวิจัยและอุตสาหกรรมในทุกทวีปของโลก

RMIT มีนักศึกษาภายในประเทศและนานาชาติรวมกันมากกว่า 82,000 คนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งรวมถึงนักศึกษานานาชาติมากกว่า 30,000 คน ในจำนวนนี้มากกว่า 18,000 คนเรียนอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ 7,000 คนที่ RMIT เวียดนาม)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ RMIT