ข้อมูลทั่วไป

RMIT เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกในด้านเทคโนโลยี, การออกแบบและธุรกิจและเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย ด้วยชื่อเสียงในความเป็นเลิศระดับนานาชาติในด้านการศึกษาภาคปฏิบัติและการวิจัยที่มุ่งเน้นผลสำเร็จทำให้ RMIT ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับท็อป 15 ของออสเตรเลียและระดับท็อป 100 ของโลกในสาขาศิลปะและการออกแบบ; สถาปัตยกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง; ธุรกิจและการจัดการ; การสื่อสารและสื่อ; วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ; การพัฒนาศึกษา; ครุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

RMIT มีวิทยาเขต 3 แห่งในเมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลียและ 2 แห่งในประเทศเวียดนามรวมถึงศูนย์วิจัยในเมือง Barcelona ประเทศสเปน มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรผ่านทางพันธมิตรในประเทศจีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์และศรีลังกา อีกทั้งยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยและอุตสาหกรรมในทุกทวีปของโลก

มหาวิทยาลัยมีประชากรนักศึกษามากกว่า 84,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษานานาชาติ 29,000 คนจากมากกว่า 100 ประเทศ นักศึกษานานาชาติมีจำนวน 1 ใน 3 ของนักศึกษาทั้งหมด โดยมีนักศึกษามากกว่า 12,000 คนในประเทศออสเตรเลียและ 16,000 คนที่เรียนในต่างประเทศ (รวมถึงที่ RMIT ประเทศเวียดนาม)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RMIT