International students

การรับเข้าเรียน

วิธีการที่ง่ายในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย La Trobe คือการสมัครทางออนไลน์ ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนที่ ‘เว็บท่านักศึกษา’, ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับทางอีเมล์, กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งใบรับรองผลการเรียน รายการเอกสารที่ต้องทำการสแกนและอัพโหลดมีดังนี้:

  • สำเนาใบรับรองผลการเรียนทั้งหมด
  • เอกสารรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ข้อมูลหรือเอกสารเสริมอื่นๆที่ระบุในเงื่อนไขการรับสมัครของหลักสูตรนั้นๆ

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถสมัครโดยการส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเอกสารต่างๆทางไปรษณีย์ไปยังวิทยาเขตของ La Trobe ที่ต้องการเข้าเรียน

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ:

ผู้สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีควรได้คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 หรือคะแนน TOEFL ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 213 คะแนน ผู้สมัครหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีควรได้คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.5 พร้อมคะแนนแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือได้คะแนน TOEFL ข้อสอบคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 233 คะแนน

ทุนการศึกษา:

มหาวิทยาลัย La Trobe มีทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งมอบให้กับนักศึกษานานาชาติ โดยจะเป็นทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นหลัก ทุนการวิจัย David Myers จะมอบให้ผู้สมัครที่มีอันดับมหาวิทยาลัยสูงสุดเพื่อรับทุนการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรีในแต่ละวิทยาลัย ทุนนี้จะเป็นเงินเดือนมูลค่า AUD$27,500 ต่อปีสำหรับการเรียนเต็มเวลาระดับปริญญาเอกเป็นเวลา 3 ปี อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการวิจัย David Myers