International

เกี่ยวกับ Griffith

มหาวิทยาลัย Griffith ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่าง โดยการท้าทายประเพณีนิยม, ตอบสนองต่อแนวโน้มและคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมการสอนและการวิจัย คุณวุฒิปริญญาอันมีคุณภาพสูงของ Griffith ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับอนาคต อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของการวิจัยอันทันสมัยและดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงสุดของประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย Griffith มีนักศึกษา 50,000 คนที่เรียนที่วิทยาเขต 5 แห่งในเขตพื้นที่ South East Queensland ใน 3 เมืองสำคัญ (Gold Coast, Logan และ Brisbane) นอกเหนือจากการศึกษาอันมีคุณภาพแล้ว นักศึกษาเลือกมาเรียนที่รัฐ Queensland เพราะสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน, สภาพแวดล้อมอันน่าอยู่และการผสมผสานระหว่างความสวยงามทางธรรมชาติและชีวิตในเมืองใหญ่อันมีชีวิตชีวา

นับตั้งแต่ก่อตั้ง มหาวิทยาลัย Griffith มีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียอย่างใกล้ชิดด้วยจิตสำนึกในสิ่งแวดล้อม, การเปิดกว้างสู่ชุมชนและการให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิดที่ล้ำหน้าสู่อนาคต มหาวิทยาลัย Griffith เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาที่มีความสำคัญ อาทิเช่นสาขาเอเชียศึกษาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ลิงค์:

Contact us

Learn more about our international programs and partnerships