วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

นักศึกษานานาชาติที่จะสมัครเข้าเรียนที่สถาบันเทคโนโลยี Canberra ควรตรวจสอบว่าตนเองมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดก่อนทำการสมัครเรียนหลักสูตร

คุณสามารถติดต่อ หน่วยบริการนานาชาติ ของ CIT เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษา

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

โดยทั่วไปแล้วนักศึกษานานาชาติจะต้องผ่านการสอบ IELTS หรือการทดสอบอื่นที่ใกล้เคียง โปรดคลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อกำหนดด้านทักษะภาษาอังกฤษ

  • CIT ยอมรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากหลายสถาบัน ได้แก่:
  • IELTS - ระบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษนานาชาติ
  • TOEFL iBT – การทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ประเภทข้อสอบอินเทอร์เน็ต
  • TOEFL - การทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ประเภทข้อสอบกระดาษ
  • PTE Academic - การทดสอบภาษาอังกฤษโดย Pearson
  • CAE – ภาษาอังกฤษเคมบริดจ์: การทดสอบขั้นสูง (หรือที่เรียกว่า Certificate in Advanced English)
  • OET - การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการงาน

บางหลักสูตรต้องใช้หลักฐานทางการศึกษาอื่นๆ ประกอบนอกเหนือจากข้อกำหนดด้านบน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในการเข้าเรียน หลักสูตร ที่ต้องการ

วิธีการสมัคร

สามวิธีในการสมัครเรียนที่ CIT:

  • สมัครผ่านตัวแทนของ CIT

CIT ทำข้อตกลงร่วมกับตัวแทนการศึกษาที่ผ่านการขึ้นทะเบียนทั่วโลก พวกเขาสามารถสนับสนุนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนที่ CIT และการใช้ชีวิตในแคนเบอร์รา รวมถึงช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่า การสมัครเรียน และดูแลเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษของคุณให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

หากต้องการค้นหาตัวแทนของ CIT ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน โปรดดูที่ ตัวแทนของ CIT

  • สมัครเรียนทางออนไลน์*

คุณสามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์

หากได้รับการยืนยันแล้วว่าคุณสามารถสมัครเรียนกับ CIT ได้โดยตรง คุณจะต้องตรวจสอบเอกสารที่จำเป็น ให้ครบถ้วนก่อนเริ่มต้นสมัครเรียน ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลการเรียนและใบรับรองการจบหลักสูตร เอกสารรับรองคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด เรียงความเกี่ยวกับตัวคุณ ประวัติย่อ, สูติบัตร, รูปถ่ายหนังสือเดินทาง และอื่นๆ โดยเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครคุณสามารถติดต่อ หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ (ISU) ได้ตลอดเวลา

  •  สมัครโดยตรงทางอีเมล จดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง

หากได้รับการยืนยันแล้วว่าคุณสามารถสมัครเรียนกับ CIT ได้โดยตรง ให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มการสมัคร จากนั้นจึงส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่จำเป็นมาทางอีเมล จดหมาย หรือนำมายื่นด้วยตนเอง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครคุณสามารถติดต่อ หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ (ISU)  ได้ตลอดเวลา

*ก่อนสมัคร - ก่อนส่งใบสมัครทั้งทางตรงหรือทางออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องเข้าไป ที่ เว็บไซต์ ของกระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน (DIBP) เพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาจากประเทศไทยจำเป็นต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้างก่อนสมัครเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย (ข้อกำหนดต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับว่าประเทศของคุณถูกมองว่าเป็น ‘streamlined’ หรือ ‘regular’)

ทางไปรษณีย์

International Services Unit 

PO Box 226

Jamison ACT 2614

Canberra, Australia

ด้วยตนเอง

International Services Unit 

C102, อาคาร C (ชั้นบน)

35 Vowels Crescent

สถาบันเทคโนโลยี Canberra

Bruce, ACT 2617

Canberra, Australia

เวลาทำการของสำนักงาน ISU

วันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ : 9.00 – 17.00 น.

วันพุธ : 9.00 – 15.00 น.

เวลาทำการของสำนักงานการเงิน ISU

วันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ : 9.00 – 16.00 น.

วันพุธ : 9.00 – 13.00 น.

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ขั้นตอนการสมัคร

CRICOS No. 00001K