หลักสูตร

สถาบันเทคโนโลยีแคนเบอร์ราเปิดสอนกว่า 100 หลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยมีตั้งระดับประกาศนียบัตรไปจนถึงปริญญาตรี ในหลากหลายสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  • ศิลปะ – การออกแบบ – มัลติมีเดีย
  • ธุรกิจ – การบัญชี – เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การบริการชุมชน - การรักษาพยาบาลหลักสูตร
  • ภาษาอังกฤษ – เตรียมพร้อมศึกษา
  • สมรรถภาพทางกาย – สุขภาพ – ความงาม
  • ธุรกิจบริการ – การท่องเที่ยว – อีเวนต์
  • วิทยาศาสตร์ – การก่อสร้าง

หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนใน CIT ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการจบไปทำงาน เพิ่มพูนทักษะใหม่ เปลี่ยนสายงาน หรือเตรียมตัวศึกษาต่อ CIT เน้นการส่งมอบความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมีการนำเทคโนโลยีและเทรนด์ต่างๆ มาปรับใช้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์และทันสมัยล่าสุด

หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังมอบประสบการณ์การฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมจากการเรียนทฤษฎี เมื่อเรียนจบบัณฑิตจึงเพียบพร้อมด้วยทักษะทางอุตสาหกรรมอันล้ำค่าและคอนเนกชั่น CIT เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรของที่นี่มีคุณภาพและเปิดสอนภายใต้มาตรฐานสูงสุด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรของ CIT

CRICOS No. 00001K