เส้นทางเรียนต่อ

สถาบันเทคโนโลยีแคนเบอร์รา (CIT) มอบโอกาสในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลียให้แก่นักศึกษานานาชาติผ่านหลักสูตร Pathways

Pathways เป็นหลักสูตรปูทางไปสู่การเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษานานาชาติ โดยหลายคนเลือกเรียนหลักสูตรนี้เพื่อรับวุฒิการศึกษาและโอนหน่วยกิตจาก CIT ไปยังหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ การเรียนหลักสูตร

โอกาสทางการศึกษาหลังเรียนจบจาก CIT

แคนเบอร์ราเป็นเมืองหลวงด้านการศึกษาระดับสูงของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยคุณภาพสูง 5 แห่ง:

  1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU)
  2. มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา (UC)
  3. มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ (UNSW), ศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับกองกำลังป้องกันของออสเตรเลีย (ADFA)
  4. มหาวิทยาลัยคาทอลิกออสเตรเลีย (ACU)
  5. มหาวิทยาลัย Charles Sturt (CSU)

แคนเบอร์ราเป็นจุดหมายปลายทางด้านการเรียนรู้ระดับโลกและเป็นศูนย์กลางสำคัญขององค์ความรู้ เนื่องจากมีสถาบันวิจัยระดับชาติหลายแห่งตั้งอยู่ที่นี่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมสถาบันการศึกษาคุณภาพสูง ซึ่งรวมถึง CIT ที่มีชื่อเสียงด้วย

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเมือง, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ปฏิรูปการขนส่ง, พัฒนาวัฒนธรรม (กีฬา ดนตรี และศิลปะ), บริการชุมชน, ดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ และดูแลบ้านเมือง หลังเรียนจบบัณฑิตจำนวนมากจึงเลือกที อาศัยอยู่ในเมืองแคนเบอร์ราต่อมากกว่าเมืองอื่นๆ ของออสเตรเลีย (1)*ข้อมูลจาก ‘Canberra: Australia’s Education Capital - An International Education Strategy for Canberra – September 2016’

  1. Deloitte Access Economics, 2014. op. cit.

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเรียน Pathways ที่ CIT

CRICOS No. 00001K