University of Pittsburgh - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Pittsburgh เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยมีศิษย์เก่าที่มีคุณภาพ อาทิเช่นเจ้าของรางวัลโนเบล, ผู้สื่อข่าว, นักกีฬาและนักแสดงรางวัลออสการ์อย่าง Gene Kelly วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยในเขต Oakland มีพื้นที่ 132 เอเคอร์และมีวิทยาเขตในภูมิภาคอีก 3 แห่งที่เมือง Bradford, Greensburg และ Johnstown

แผนกช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพและฝึกงาน (CDPA) มีการทำงานร่วมกับนักศึกษาในระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อช่วยนักศึกษาในการค้นหาความสนใจและเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถได้งานตามที่ฝันไว้ นักศึกษาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อาทิเช่นการเขียนประวัติส่วนตัว, การเขียนจดหมายแนะนำตัวอันโดดเด่นและการหาตำแหน่งฝึกงาน

ทางมหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลืออันหลากหลายเพื่อให้คำแนะนำ, ช่วยเหลือหรือข้อมูลกับนักศึกษา อาทิเช่นบริการให้คำปรึกษาอย่างเป็นความลับซึ่งมีบริการแบบตัวต่อตัวด้วย รวมถึงบริการด้านการบำบัดคู่สมรสและกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ อีกทั้งยังมีบริการสุขภาพนักศึกษา, ศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการและบริการสำหรับผู้ปกครองและครอบครัว

นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อขยายขอบเขตประสบการณ์การเรียนที่มหาวิทยาลัย อาทิเช่นกิจกรรมหลักสูตรนอกห้องเรียน (OCC) – ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์การทำงาน, โครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งเป้าหมายออกเป็น 10 ด้านที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะในทุกด้าน ตั้งแต่การเป็นผู้นำจนถึงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ

มหาวิทยาลัยมีสโมสรและองค์กรมากกว่า 400 ประเภทที่บริหารจัดการโดยศูนย์ทรัพยากรองค์กรนักศึกษา อาทิเช่นสโมสรกีฬา, กลุ่มความสนใจเฉพาะด้านและนิตยสารนักศึกษา - ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมและได้รับประสบการณ์การทำงานจริง 

University of Pittsburgh - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ในอนาคตอันใกล้ มะเขือเทศที่ปลูกในฟาร์มเรือนกระจกอาจถูกเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยหุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยทีมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Pittsburgh – ทีมนักศึกษากลุ่มนี้มีจุดกำเนิดจากวิสัยทัศน์ของอดีตผู้บริหารบริษัทผลิตหน้าต่าง Bob Randall ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Pittsburgh ที่มีความรักในการศึกษาด้านการประกอบธุรกิจและประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

Daniel Garcia นักศึกษาปี 4 สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Pittsburgh เล่าว่าประมาณครึ่งหนึ่งของมะเขือเทศสดที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันผลิตจากฟาร์มเรือนกระจก โดยเขาได้นำเสนอข้อมูลโครงการนี้ที่งาน Randall Family Big Idea Competition ประจำปีครั้งที่ 10

มะเขือเทศจะได้รับการดูแลในเรือนกระจกภายใต้สภาวะที่ดีที่สุด แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นกิจกรรมที่ยากลำบาก, ใช้แรงงานคนมากมายและมีต้นทุนสูงสำหรับอุตสาหกรรมมูลค่า 2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯนี้ แรงงานคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุด

“ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงขึ้นมากรวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน” Garcia กล่าวบนเวทีที่โรงละคร Charity Randall ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Pittsburgh “เราจะใช้ความก้าวหน้าในด้านวิทยาการหุ่นยนต์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมเรือนกระจก

Garcia แห่งบริษัท Four Growers มีความมั่นใจในระบบอัตโนมัติของบริษัทที่สามารถคัดเลือกและเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศที่โตเต็มที่ นวัตกรรมนี้เป็นที่สนใจของอุตสาหกรรมเรือนกระจก รวมถึงนักนวัตกรรมรุ่นใหม่กลุ่มนี้ยังเป็นที่สนใจในการแข่งขันด้านการประกอบธุรกิจระดับนักศึกษาด้วย

ทีมงาน Four Growers เป็นผลผลิตของโครงการประกอบธุรกิจระดับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Pittsburgh และมีการทำงานประสานกับสถาบันนวัตกรรม ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน Big Idea Challenge ทางทีมงานได้เข้าร่วมงานกิจกรรมสุดสัปดาห์ Startup Blitz และโครงการเร่งรัดนักศึกษา Blast Furnace ของมหาวิทยาลัย Pittsburgh ด้วย

ทางทีมงานได้รับเงินรางวัล $25,000 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้...

University of Pittsburgh - image gallery 3

คุณภาพการสอน

หลักสูตรส่วนใหญ่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์มากกว่า 5,000 ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติและการประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆที่ได้เรียนในห้องเรียนกับสถานการณ์จริง 61% ของชั้นเรียนระดับปริญญาตรีมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 30 คน โดยมีชั้นเรียนเพียง 6% ที่มีนักศึกษา 100 คนหรือมากกว่า แต่ก็มีกลุ่มการเรียนขนาดเล็กสำหรับการถามตอบข้อสงสัยต่างๆ ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและคณาจารย์ที่มีความเป็นกันเองสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการสร้างประสบการณ์การเรียนระดับปริญญาตรีอันดีเยี่ยม

คณาจารย์

การสอนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมไม่ได้เป็นเพียงมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับที่มหาวิทยาลัย Pittsburgh เท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องและมอบรางวัลให้ โดยในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยจะมีการมอบรางวัลด้านการสอนอันเป็นเลิศของอธิการบดีซึ่งเป็นเกียรติยศด้านการสอนสูงสุดของมหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ผู้สอน 5 ท่านของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แต่ละคณะและแผนกวิชายังมีการมอบรางวัลด้านการสอนของตนเองด้วย อาทิเช่นคณะวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Kenneth P. Dietrich มีการยกย่องคณาจารย์ที่มีการสอนอันโดดเด่นด้วยการมอบรางวัลประจำปี Tina & David Bellet Teaching Excellence Awards

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Pittsburgh ยังมีการยกย่องอาจารย์ที่ปรึกษาและนักนวัตกรรมที่มีผลงานโดดเด่นด้วย

นักวิจัย

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Pittsburgh มีการค้นคว้าความรู้อันมีนวัตกรรมในหลากหลายสาขา ตั้งแต่สาขาการวิจารณ์วรรณคดีจนถึงการค้นคว้าด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ โดยมีการดำเนินการวิจัยข้ามสาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัย Pittsburgh และมีการทำงานร่วมกับเพื่อนนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆและที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย Pittstburgh รวมถึงพันธมิตรระดับบริษัทต่างๆ

University of Pittsburgh - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Pittsburgh มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอันหลากหลาย ตั้งแต่สาขาการบัญชีและมานุษยวิทยา จนถึงสาขาแพทยศาสตร์และเอเชียศึกษา

วิทยาลัยและคณะวิชาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายประกอบด้วย:

 • คณะวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Kenneth P. Dietrich
 • บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจ Joseph M. Katz
 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
 • คณะวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Swanson
 • วิทยาลัยการศึกษาทั่วไป
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการฟื้นฟู
 • วิทยาลัยเกียรตินิยมระดับมหาวิทยาลัย
 • คณะวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • คณะวิชานิติศาสตร์
 • คณะวิชาแพทยศาสตร์
 • คณะวิชาการพยาบาล
 • คณะวิชาเภสัชศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัยด้านกิจการสาธารณะและระหว่างประเทศ
 • คณะวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิชาสังคมสงเคราะห์
 • ศูนย์นานาชาติศึกษาของมหาวิทยาลัย
University of Pittsburgh - image gallery 5

การรับเข้าเรียน

เงื่อนไขการรับสมัคร

แผนกรับเข้าเรียนและความช่วยเหลือทางการเงินจะทำหน้าที่พิจารณาใบสมัครของผู้สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Pittsburgh นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีที่ต้องการเข้าเรียนต้องสมัครเรียนผ่านทางแผนกรับเข้าเรียนและความช่วยเหลือทางการเงิน นักศึกษานานาชาติระดับสูงกว่าปริญญาตรี/วิชาชีพที่สนใจสมัครเรียนควรติดต่อไปยังหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีโดยตรงและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่กำหนด

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงควรส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 1 เมษายน ส่วนนักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิควรส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 ตุลาคม

นักศึกษาที่ส่งใบสมัครแล้วจะได้รับรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการรับสมัครจากแผนกรับเข้าเรียนและความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้กระบวนการสมัครเรียนครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับผู้สมัครนานาชาติปีแรกที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ทางมหาวิทยาลัย Pittsburgh จะรับประกันสิทธิ์การได้เข้าเรียนใน 12 หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี/วิชาชีพของคณะวิชา นักศึกษาสามารถขอให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณารับเข้าเรียนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเป็นการเฉพาะเมื่อทำการสมัครทางออนไลน์

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทางมหาวิทยาลัยมีทุนเรียนดีมูลค่า USD 2,000 ต่อปีสำหรับนักศึกษานานาชาติปีแรกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและส่งใบสมัครเรียนภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาคุณสมบัติสำหรับทุนการศึกษานี้โดยอัตโนมัติ โดยเป็นทุนการศึกษาที่สามารถต่ออายุได้นานสูงสุดถึง 4 ปีในกรณีที่นักศึกษาสามารถรักษาเกรดเฉลี่ยได้ในระดับ 3.0 ผลการพิจารณามอบทุนเรียนดีนี้จะประกาศภายในวันที่ 1 เมษายน 

University of Pittsburgh - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พักภายในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาปีแรกของภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงจะได้รับประกันสิทธิ์การใช้บริการที่พักในวิทยาเขตเป็นเวลา 3 ปีหากได้รับเข้าเรียนและชำระค่าเล่าเรียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ทางมหาวิทยาลัยมี Resident Student Association (RSA) ที่เป็นองค์กรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกคนที่พักอาศัยที่หอพักนักศึกษาในวิทยาเขต โดย RSA จะทำหน้าที่มอบประสบการณ์การพักอาศัยในหอพักนักศึกษาที่ดีเยี่ยมโดยการจัดงานกิจกรรมต่างๆทั่ววิทยาเขต, การให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆและกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

การกีฬา

ทีมกีฬาของมหาวิทยาลัย Pittsburgh มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการชนะการแข่งขันกีฬาต่างๆมากมาย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาและกรีฑาระดับโลกสำหรับนักศึกษาทุกคน ประเภทกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษาได้แก่เบสบอล, อเมริกันฟุตบอล, ฟุตบอล, ว่ายน้ำ, บาสเก็ตบอล, มวยปล้ำและกรีฑาประเภทลู่และลาน

ศูนย์สุขภาพ

แผนกบริการสุขภาพนักศึกษาและศูนย์ให้คำปรึกษาตั้งอยู่ในหอพักนักศึกษา Nordenberg แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย แผนกบริการสุขภาพนักศึกษา (SHS) เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่ประกอบด้วยคลินิกสุขภาพและร้านขายยาที่มีแพทย์, พยาบาล, เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆประจำหน้าที่ให้บริการ

ศูนย์ให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยมีนักจิตวิทยา, เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา, นักสังคมสงเคราะห์, จิตแพทย์และแพทย์ฝึกหัดคอยให้บริการ ศูนย์ให้คำปรึกษามีบริการให้คำปรึกษาทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่มในหลากหลายสภาวะสุขภาพจิต โดยเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและปัญหาของนักศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับ

University of Pittsburgh - image gallery 7

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

ทรัพยากรด้านการเรียน

ศูนย์การเขียนและศูนย์ช่วยเหลือด้านคณิตศาสตร์ (MAC) จะช่วยนักศึกษาในการพัฒนาทักษะด้านการเขียนและคณิตศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนในทุกสาขาวิชา โดยมีทั้งบริการแบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าและแบบนัดหมายที่ศูนย์ทั้งสองแห่ง ห้องแล็บด้านการสื่อสารทางคำพูดมีบริการสอนแบบส่วนตัวและกลุ่มขนาดเล็กเพื่อช่วยนักศึกษาในการพัฒนาทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ, การถกปัญหาและการสื่อสารแบบกลุ่ม โดยเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

องค์กรนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยมีองค์กรนักศึกษาอันหลากหลายมากกว่า 400 องค์กร ตั้งแต่องค์กรด้านศิลปะจนถึงความช่วยเหลือก่อนการประกอบวิชาชีพ, ความสนใจในเรื่องนานาชาติ, การเมือง, การกีฬาและอีกมากมาย ในกรณีที่นักศึกษาไม่พบองค์กรที่ตรงกับความสนใจของตนเอง นักศึกษาสามารถหาเพื่อนนักศึกษา 9 คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันและจัดตั้งองค์กรนักศึกษาของตนเองได้

กลุ่มนักศึกษานานาชาติ

ด้วยนักศึกษาจากหลากหลายประเทศที่เดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย Pittsburgh การเรียนที่นี่จึงเป็นประสบการณ์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มนักศึกษามากมายที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างนักศึกษานานาชาติ
Global Ties Mentors ให้การสนับสนุนอาสาสมัครนักศึกษาที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษานานาชาติใหม่และช่วยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวิทยาเขต

กิจกรรมหลักสูตรนอกห้องเรียน

OCC หรือ กิจกรรมหลักสูตรนอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้าน OCC จะกำหนดแนวทางสำหรับนักศึกษาในการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมใน 10 ด้านหลักที่สำคัญได้แก่: การพัฒนาความเป็นผู้นำ, การรู้จักตนเอง, การเตรียมตัวสำหรับอาชีพการทำงาน, ความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Pittsburgh, ทักษะการสื่อสาร, จิตสำนึกด้านวัฒนธรรมและความเป็นสากล, การมีสุขภาพที่ดี, การบริการผู้อื่น, การชื่นชมในงานศิลปะและความคิดริเริ่มและพลังผลักดันตนเอง นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนด้วยทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์, ทักษะการพูดในที่สาธารณะ, การสร้างสรรค์การนำเสนองานและทักษะความเป็นผู้นำขั้นสูง

close