close

UB International Admissions

ชีวิตนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Bridgeport มีบริการอันหลากหลายเพื่อช่วยให้นักศึกษานานาชาติรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านเกิด มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อต้อนรับนักศึกษานานาชาติสู่มหาวิทยาลัยและสร้างความคุ้นเคยกับชีวิตในวิทยาเขต รวมถึงมีการแจกจ่ายจดหมายข่าวสำหรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคเรียนเพื่อมอบข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษานานาชาติที่กำลังจะเข้าเรียน

ฝ่ายบริการนักศึกษานานาชาติ
ศูนย์นานาชาตินักศึกษาและนักศึกษาทุนจะทำหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษา, นักศึกษาทุนและผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะในการปรับตัวเข้ากับชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

กิจกรรมนานาชาติ
 มหาวิทยาลัย Bridgeport มีโอกาสอันหลากหลายสำหรับนักศึกษาในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆและเพื่อเข้าใจถึงวัฒนธรรมอเมริกัน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และสโมสรนักศึกษานานาชาติ มีการจัดกิจกรรมเทศกาลนานาชาติ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และงานเลี้ยงฉลองตรุษจีนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติจากนานาประเทศมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ส่วนการพบปะสังสรรค์อย่างไม่เป็นทางการอาทิเช่นงานที่จัดโดยสโมสรนักศึกษานานาชาติจะช่วยให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ องค์กรนักศึกษาอื่นๆอาทิเช่นสโมสรลาตินอเมริกา, สโมสรหิมาลายัน, สมาพันธ์นักศึกษาจีน, สโมสรอินเดีย, องค์กรนักศึกษามุสลิมและอื่นๆ องค์กรของนักศึกษาจะทำการวางแผนจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลายอาทิเช่นการจัดฉายภาพยนตร์คลาสสิค, การแสดงตลก, คอนเสิร์ทดนตรีร็อค, การแสดงเต้นรำ, การบรรยายและคอนเสิร์ทต่างๆ

นอกจากนี้ทาง UB ยังมีการจัดงานสัปดาห์การศึกษานานาชาติเพื่อเน้นยำถึงความสำคัญของการเรียนในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึงค่านิยมของวัฒนธรรม, ภาษาและระบบสังคมอื่นๆ

โอกาสด้านอาชีพ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย Bridgeport คือการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถประสบความสำเร็จในอนาคต ไม่ว่าคุณจะจบไปทำงานที่ใดในโลกก็ตาม นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น รวมถึงได้รับคอนเนคชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคตด้วย โดยโอกาสและทางเลือกในการพัฒนาทักษะนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงาน การเป็นผู้ช่วยอาจารย์ การทำงานภายในมหาวิทยาลัย และการทำงานนอกเวลาหรือเต็มเวลาภายนอกมหาวิทยาลัยในระบบ CPT และ OPT มหาวิทยาลัย Bridgeport เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่นักศึกษามีอัตราเข้าทำงานในระบบ CPT และ OPT สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา สืบเนื่องมาจากการที่บุคลากรของเราทุ่มเทดำเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ

ศูนย์บริการด้านอาชีพ
ศูนย์บริการด้านอาชีพเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและทรัพยากรด้านอาชีพเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาอาชีพของตนเอง ศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการหางาน, การเขียนประวัติส่วนตัวล่าสุดและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาเอกของนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านอาชีพต่างๆเพื่อช่วยในการหางานภายในวิทยาเขตและการฝึกงานอีกด้วย

บริการให้คำปรึกษา
บริการให้คำปรึกษา (CS) จะมอบบรรยากาศอันเป็นส่วนตัวและเป็นความลับสำหรับนักศึกษาในการจัดการกับความห่วงใยและความกังวลส่วนบุคคลเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยหรือชีวิตโดยทั่วไป เจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริการให้คำปรึกษาจะช่วยแก้ไขปัญหาที่มีความอ่อนไหวต่างๆที่นักศึกษาจากพื้นเพที่แตกต่างกันต้องประสบและสร้างเสริมการเติบโตส่วนบุคคลและจิตใจที่เข้มแข็ง

บริการสหศาสนา
ศูนย์สหศาสนาเปิดให้บริการสำหรับนักศึกษา, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนของมหาวิทยาลัยและประกอบด้วยกิจกรรมด้านศาสนา, วัฒนธรรม, การศึกษาและสังคม นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการฝึกสมาธิ, การอ่านหนังสือในความเงียบสงบ, กิจกรรมสันทนาการ, การประชุมกลุ่มและบริการด้านศาสนาต่างๆอาทิเช่นโบสถ์วิหารและสุเหร่า

กิจกรรมสันทนาการ
ศูนย์สันทนาการ Wheeler จะมอบโอกาสกิจกรรมด้านสันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของนักศึกษาและการได้พบปะผู้คนใหม่ๆ ศูนย์แห่งนี้ประกอบด้วยสระว่ายน้ำ 25 เมตร 6 ลู่, สนามกีฬาเอนกประสงค์ 3 สนามสำหรับกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นวอลเล่ย์บอล, เทนนิส, ฟุตบอลชายหญิง, คริกเก็ตและบาสเก็ตบอล รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในศูนย์อาทิเช่นห้องยกน้ำหนัก, สตูดิโอศิลปะการต่อสู้และสนามแร็กเก็ตบอล

ความปลอดภัยภายในวิทยาเขต
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Bridgeport เป็นวิทยาเขตที่มีความปลอดภัย ทาง UB ได้รับรางวัล Jeanne Clery Campus Safety Award อันมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องในเรื่องระบบ Personal Alarm Locator (PAL) อันมีนวัตกรรม โดยทันทีที่ระบบเริ่มทำงาน PAL จะระบุตำแหน่งของนักศึกษาในวิทยาเขตเพื่อที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเดินทางมาถึงภายในเวลาไม่ถึง 2 นาที นอกจากนี้ยังมีบริการคุ้มกันความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวิทยาเขตให้บริการสำหรับนักศึกษาทุกคนที่ร้องขออีกด้วย

การเดินทางในท้องถิ่น
รถรับส่งของมหาวิทยาลัยเป็นบริการฟรีสำหรับนักศึกษาทุกคนเพื่อไปยังสถานที่ที่น่าสนใจใกล้มหาวิทยาลัยตลอดทั้งวัน นอกจากนี้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนแล้วจะสามารถใช้บริการรถประจำทางสาธารณะได้ฟรีโดยเป็นสายรถประจำทางที่มีจุดเริ่มต้นจากวิทยาเขต การเดินทางโดยรถไฟไปยังเมือง New York และจุดหมายปลายทางอื่นๆในเขตรัฐ Connecticut มีให้บริการที่สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้กับวิทยาเขต ทั้ง Metro North Railroad และ Amtrak มีบริการรถไฟไปยังเมืองต่างๆหลายเมืองในเขตพื้นที่