close

UB International Admissions

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย Bridgeport ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ได้สังกัดนิกายใดๆซึ่งเปิดสอนหลักสูตรการเรียนที่ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขต New England บนชายฝั่งรัฐ Connecticut ห่างจากเมือง New York เพียง 1 ชั่วโมง ด้วยทำเลที่ตั้งใกล้กับศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกทำให้นักศึกษาของ UB สามารถเข้าถึงโอกาสการทำงานและการฝึกงานมากมาย

มหาวิทยาลัยสามาถดึงดูดนักศึกษาจาก 80 ประเทศและ 45 รัฐ ทำให้ที่นี่มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความหลากหลายอย่างแท้จริง ความหลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นได้ทั่ววิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมทางสังคม, บนสนามกีฬาและสตูดิโอออกแบบของมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมการเรียนอันหลากหลายนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างและช่วยให้พวกเขาได้รับมุมมองใหม่ๆและพัฒนาทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่นและความรู้ที่จำเป็นเพื่อการประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ปริญญาจากมหาวิทยาลัย Bridgeport เป็นเสมือนใบเบิกทางที่จะนำพาคุณก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างภาคภูมิ

มหาวิทยาลัย Bridgeport เปิดสอนมากกว่า 125 หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้รับการเคี่ยวกรำด้วยหลักสูตรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างเข้มข้น และการเป็นผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พวกเขาสามารถเติบโตไปเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคต

มหาวิทยาลัย Bridgeport ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัย New England นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองวิทยฐานะจากแผนกอุดมศึกษาของคณะกรรมการผู้ว่าการรัฐ Connecticut

จุดเด่นที่สำคัญ:

  • UB มีอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ 15:1 พร้อมขนาดชั้นเรียนเฉลี่ย 20 คน
  • UB เปิดสอนหลักสูตรอันนำสมัย, ตรงกับความต้องการของตลาด, สหวิทยาการและสาขาวิชาความเชี่ยวชาญพิเศษและเฉพาะด้าน
  • US News & World Report ได้จัดให้ UB อยู่ใน 10 หรือ 20 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยระดับประเทศที่มอบคุณวุฒิปริญญาเอก 300 แห่งในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องในสาขาความหลากหลายทางเศรษฐกิจ, ความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์และนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • คณะวิชาการศึกษาต่อเนื่องและวิชาชีพและแผนกการเรียนทางไกลของ UB ได้บุกเบิกหลักสูตรออนไลน์ระดับบัณฑิตหลักสูตรแรกในรัฐ Connecticut

คณาจารย์ระดับโลก

มหาวิทยาลัย Bridgeport มีชื่อเสียงในด้านคณาจารย์ที่มีความสามารถ, ยึดมั่นในวิชาชีพและใส่ใจกับนักศึกษา คณาจารย์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงของ UB มีพื้นเพด้านวิชาการและวิชาชีพอันทรงเกียรติที่สุด คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยนักวิชาการจาก Fulbright Scholars, National Science Foundation Fellows, Ford Fellows, National Endowment for the Humanities Fellows, American Council for Learned Societies Scholars และ Phi Beta Kappa Scholars นอกจากนี้ชั้นเรียนขนาดเล็กและอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ยังช่วยให้คุณได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลทั้งในและนอกชั้นเรียน

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์: