close

UB International Admissions

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พัก
มหาวิทยาลัยมีบริการที่พักอันสะดวกสบาย, ปลอดภัยและราคาเหมาะสมสำหรับนักศึกษานานาชาติ ชีวิตในหอพักที่มหาวิทยาลัยจะเป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาในการแบ่งปันความสนใจที่เหมือนกัน, การเข้าสังคมกับนักศึกษาคนอื่นๆ, การสร้างความรับผิดชอบและพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระ

นักศึกษาจะมีทางเลือกห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว, ห้องพักคู่, เตียงคู่ในห้องพักเดี่ยว, 3 เตียงในห้องพักคู่, ซึ่งแต่ละห้องจะมีราคาแตกต่างกัน หอพักสี่แห่งในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย Barnum Hall, Bodine Hall, Chaffee Hall, Cooper Hall และ Seeley Hall

ที่พักสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการพักในมหาวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้ North and South Hall, Chafee Hall และ University Place Apartments. เพื่อเป็นทางเลือกในการประหยัดเงินสำหรับนักศึกษาบัณฑิตที่ต้องการเตรียมมื้ออาหารของตนเอง

นักศึกษาที่เลือกจะพักอาศัยนอกวิทยาเขตสามารถดูข้อมูลที่พักได้จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, บริษัทอสังหาริมทรัพย์และกระดานข่าวทางอินเตอร์เน็ต

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
เพื่ออำนวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้อย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัยจึงคัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่ดีที่สุดไว้รองรับความต้องการของนักศึกษาทุกคน  อาคารเรียนของเราผ่านการอัปเกรดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับแนวหน้า ภายในสำนักวิชาและคณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาธุรกิจ การออกแบบ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ล้วนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้ง PC และ Mac เป็นของตัวเอง นอกจากนี้ก็ยังมีห้องทดลองที่ใช้ระบบสุดล้ำและคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นใหม่ ห้องเรียนอัจฉริยะหรือสมาร์ทคลาสรูม รวมถึงอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ เช่น CAD และเครื่องพิมพ์สามมิติ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานวิจัยชั้นนำของนักศึกษา

ห้องสมุด Wahlstrom
ห้องสมุด Wahlstrom มีบริการหนังสืออิเล็คทรอนิคส์มากกว่า 60,000 รายการพร้อมการเข้าถึงคณาจารย์และเวิร์คช็อป, ทรัพยากรมัลติมีเดียและบริการช่วยเหลือนักศึกษาทางออนไลน์ ห้องสมุดดิจิตอลใหม่ของ UB จะช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าวิจัยหนังสืออิเล็คทรอนิคส์, สื่อความรู้ออนไลน์, วารสาร, โน๊ตเพลง, บทความและเอกสารต้นฉบับระบบดิจิตอล