เกี่ยวกับ UA

มหาวิทยาลัย Arizona (UA) เป็นมหาวิทยาลัยที่ไร้ข้อจำกัด ที่ซึ่งการเรียนการสอน, การวิจัย, บริการและนวัตกรรมผสมผสานรวมกันเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในรัฐ Arizona และทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีความเชื่อในการค้นคว้าหาคำตอบสำหรับคำถามที่ยิ่งใหญ่

มหาวิทยาลัย Arizona ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1885 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านที่ดินของรัฐ Arizona พร้อมด้วยคณะวิชาแพทยศาสตร์ 2 คณะ มหาวิทยาลัยสามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่พร้อมทำงานด้วยแนวคิด 100% Engagement

นอกเหนือจากการเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้ว UA ยังเป็นผู้นำในด้านการวิจัยด้วย โดยสามารถดึงดูดเงินทุนเพื่อการวิจัยได้มากกว่า 606 ล้านดอลล่าร์ในแต่ละปีและยังอยู่ในอันดับ 21 ในบรรดามหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการขยายขอบเขตงานวิชาการแบบสหวิทยาการและสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและเป็นสมาชิกของ Association of American Universities ซึ่งประกอบด้วย 62 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยทั้งของรัฐและเอกชน

100% ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ UA จะมีโอกาสได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทำตามความฝันของตนเองผ่านทางการฝึกงาน, การทำงานภาคสนาม, บริการชุมชน, การเป็นผู้นำนักศึกษา, การพัฒนาผลงานริเริ่มและการร่วมทำงานวิจัย

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยนักบินอวกาศและนักแสดง; ผู้ชนะรางวัล Grammy, Tony, Emmy และ Oscar; บุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อ; นักกีฬาโอลิมปิก; ผู้บริหารบริษัทระดับ Fortune 500; ข้าราชการ; นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล; นักประดิษฐ์และนักเขียนหนังสือขายดี

หากคุณสนใจ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UA…