Student Working at a computer

Application Checklist

St. John's University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย St John’s เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมือง New York พร้อมด้วยวิทยาเขตในเขตพื้นที่ Queens, Staten Island และ Mahattan อีกทั้งยังมีศูนย์การเรียนระดับบัณฑิต Long Island ที่ Hauppauge และศูนย์การเรียนในกรุงโรม ประเทศอิตาลีและกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสด้วย มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 100 หลักสูตรในสาขาธุรกิจ, ครุศาสตร์, เภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศิลปศาสตร์และวิชาชีพวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับสาขา STEM

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์จากการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพในเมือง New York พร้อมด้วยโอกาสการฝึกงานในระหว่างการเรียนที่บริษัทระดับโลกอย่างเช่น Estee Lauder, MTV, Pfizer และ Time Inc. นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีแผนกบริการด้านอาชีพที่มีทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานจนถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัว

New York มีกิจกรรมบันเทิงให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งสวนสาธารณะอันสวยงามจนถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลก, สถานที่สำคัญต่างๆ, การแสดงละครบรอดเวย์และการแข่งขันกีฬา รวมถึงยังมีร้านกาแฟ, ภัตตาคารที่ให้บริการอาหารประเภทต่างๆจากทั่วโลกและกิจกรรมอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน

วิทยาเขตหลักใน Queens มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่นห้องสมุดที่มีหนังสือให้บริการ 1.7 ล้านเล่ม, ศูนย์กีฬาและศูนย์ D’Angelo สูง 5 ชั้นที่มีศูนย์อาหาร, ห้องเล่นเกมและพื้นที่สำหรับสโมสรต่างๆ

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรกับสโมสรและชมรมต่างๆที่วิทยาเขตทุกแห่ง โดยมีความหลากหลายตั้งแต่กลุ่มละครเวทีและวงดนตรีจนถึงหนังสือพิมพ์และสถานีวิทยุนักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงในด้านทีมกีฬาที่ได้รับรางวัล อาทิเช่นบาสเก็ตบอล, ฟุตบอล, เบสบอลและฟันดาบ

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทุกคนในระหว่างการเรียน โดยมีบริการช่วยเหลืออันหลากหลาย อาทิเช่นบริการให้คำปรึกษา, ศูนย์สุขภาพ, ความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ, การรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตตลอด 24 ชั่วโมงและความช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

St. John's University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ตลอดระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้มีการยกระดับเทคโนโลยีในห้องเรียนที่วิทยาเขต Queens, Staten Island และ Manhattan โดย 80% ของห้องเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการเรียนและการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่มุ่งเน้นสาขาเฉพาะทางมากขึ้นด้วยการจัดสรรทรัพยากรในห้องเรียนที่ตรงกับการเรียนในสาขาวิชานั้นๆ ตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีการบันทึกการบรรยายซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถบันทึกการบรรยายในห้องเรียนด้วยระบบดิจิตอลและเปิดให้นักศึกษาเข้าชมย้อนหลังได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือนำเสนองานระบบไร้สาย อาทิเช่น Apple TV ที่นักศึกษาจะสามารถฉายภาพเนื้อหาต่างๆบนจอในห้องเรียนจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนเอง

อาคารที่ปรับปรุงใหม่ อาคาร Bent Hall อันทันสมัยที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยธุรกิจ Peter J. Tobin มีสภาพแวดล้อมการเรียนอันยืดหยุ่นที่ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของนักศึกษา อาคารแห่งนี้มีห้องแล็บทางการเงินอันมีเทคโนโลยีล้ำสมัยรวมถึงศูนย์บริการด้านอาชีพ

ผลดีต่อหลักสูตรที่เปิดสอน

ด้วยการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มหาวิทยาลัยสามารถเปิดสอนหลักสูตรอันมีนวัตกรรมต่างๆได้ อาทิเช่นหลักสูตรการพิมพ์ภาพ 3 มิติที่ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสออกแบบโลโก้ในระหว่างการฝึกงานกับบริษัทต่างๆ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติมที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในสาขาศิลปะ, อัญมณีและการออกแบบของเล่น, การผลิตสแตมป์, การตลาดและการถ่ายภาพ

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรทดลองที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ซึ่งนักศึกษาจะได้สำรวจและเรียนรู้ร่างกายมนุษย์แบบเสมือนจริง รวมถึงแผนกวิชาศิลปะและการออกแบบก็มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี VR เพื่อสอนวิชาการแกะสลักดิจิตอลเช่นกัน

St. John's University - image gallery 3

คุณภาพการสอน

90 เปอร์เซ็นต์ของคณาจารย์ที่มีคุณภาพระดับโลกของ St. John’s มีคุณวุฒิอยู่ในระดับขั้นสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้นักศึกษาจากทั่วโลกหลั่งไหลมายังมหาวิทยาลัยเพื่อรับความรู้และทักษะต่างๆที่จะช่วยให้ตนเองมีความเป็นเลิศในอาชีพการทำงาน คณาจารย์หลายท่านของมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องด้านวิชาการในระดับสูงสุด อาทิเช่นรางวัล Fulbright Guggenheim และอยู่ในรายชื่อ “300 ศาสตราจารย์ที่ดีที่สุด” ในสหรัฐอเมริกาโดย Princeton Review คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและประสบการณ์อันกว้างขวางจะช่วยให้นักศึกษาสามารถมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี, ได้รับรางวัลและเป็นสมาชิกของสถาบันอันมีชื่อเสียงรวมถึงได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะของตนเอง

มหาวิทยาลัย St. John’s มีอัตราส่วนนักศึกษา/คณาจารย์ 17:1 ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและการดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและตระหนักถึงศักยภาพด้านการเรียนของตนเองได้อย่างเต็มที่ คณาจารย์ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการในสาขาของตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการนำผลงานวิจัยของตนเองมาถ่ายทอดในชั้นเรียนด้วย นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอนและได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ความรู้อันทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการเรียนของตนเอง

ศูนย์การสอนและการเรียนรู้

ศูนย์การสอนและการเรียนรู้ของ St. John’s มีการส่งเสริมสนับสนุนความสำเร็จของคณาจารย์ในเขตพื้นที่ New York และทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีการจัดกิจกรรมและสร้างโอกาสต่างๆเพื่อให้คณาจารย์สามารถพัฒนาทักษะการสอนของตนเองได้อย่างต่อเนื่องด้วย

St. John's University - image gallery 4

คณะวิชาและวิทยาลัย

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ St. John’s

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักศึกษามีพื้นฐานทักษะในด้านการวิเคราะห์, การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา ทางวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน 30 สาขาวิชาเอกและ 40 วิชารองและหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกมากกว่า 20 หลักสูตร

คณะวิชาครุศาสตร์

คณะวิชาครุศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรใน 3 แผนกวิชาและมีประวัติผลงานอันดีเยี่ยมในด้านการได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยธุรกิจ Peter J. Tobin

วิทยาลัยธุรกิจ Peter J. Tobin จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติทางธุรกิจในหลากหลายบทบาทและมีมุมมองความคิดที่มีความเป็นสากล นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจอันหลากหลายในระดับนานาชาติ อีกทั้งคณาจารย์หลายท่านยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทข้ามชาติต่างๆด้วย

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยทักษะและการฝึกฝนอันเป็นที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกร, นักวิทยาศาสตร์ห้องทดลองคลินิก, นักพิษวิทยาและนักรังสีเทคนิค

วิทยาลัยวิชาชีพศึกษา

วิทยาลัยวิชาชีพศึกษามีเป้าหมายในการปลูกฝังพื้นฐานและทักษะต่างๆที่เป็นที่ต้องการในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน โดยมีทรัพยากรมากมายที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติ อาทิเช่นหนังสือพิมพ์ฉบับทางการของมหาวิทยาลัย, ศูนย์โทรทัศน์และวิทยุเพื่อการสอนและห้องตัดต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์และห้องแล็บวิดีโอ

คณะวิชากฎหมาย

คณะวิชากฎหมายได้ผลิตนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงมากมายมาอย่างยาวนาน ด้วยประชากรนักศึกษาจากพื้นเพต่างๆอันหลากหลาย ทางคณะวิชาจะปูพื้นฐานความรู้ในด้านการอ้างอิงเหตุผลทางกฎหมาย, การเขียน, ทักษะและจริยธรรมให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่มีความล้ำสมัยเพื่อช่วยให้ตนเองประสบความสำเร็จในวิชาชีพที่มีความเป็นสากลและต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะวิชาและวิทยาลัย

St. John's University - image gallery 5

เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องส่งใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการในภาษาต้นฉบับ ในกรณีภาษาต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย รวมถึงใบรับรองผลการสอบอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการสอบหรือองค์กรการสอบอันเป็นที่ยอมรับ อาทิเช่น International Baccalaureate

นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีต้องส่งใบรับรองผลการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเรียนที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา รวมถึงปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาที่ได้รับ โดยผู้ที่ผ่านการเรียนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติหรือมีประวัติการเรียนในภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยประเทศสหรัฐอเมริกาต้องส่งหนังสือรับรองการประเมินผลต่างประเทศที่ระบุเกรดและหน่วยกิตเทียบเท่ากับระบบประเมินผลของประเทศสหรัฐอเมริกา

ความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษโดยการส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิเช่นผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ส่วนผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาสถิติประกันภัย, ชีวทัศนมาตรศาสตร์, เภสัชศาสตร์ (Pharm.D.), พยาธิวิทยาการพูด-ภาษาและโสตสัมผัสวิทยาหรือหลักสูตร 3 ปี รวมถึงผู้ที่ต้องการได้รับการพิจารณาสำหรับทุนการศึกษาต้องส่งผลคะแนนสอบ Scholastic Aptitude Test (SAT) โดยนักศึกษาที่ได้คะแนนสอบ TOEFL 80 คะแนน (ข้อสอบอินเตอร์เน็ต) หรือสูงกว่า, หรือคะแนนสอบ IELTS 6.5 หรือสูงกว่าจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการสอบจัดระดับความรู้ ESL

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัคร...

St. John's University - image gallery 6

ที่พัก

มหาวิทยาลัย St. John’s จะช่วยนักศึกษาในการหาที่พักที่ตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่พักในหรือนอกวิทยาเขต โดยมีทางเลือกที่พักหลากหลายประเภท อาทิเช่นหอพักแบบทั่วไปและแบบห้องชุด รวมถึงที่พักแบบอพาร์ทเม้นต์ ห้องพักทุกห้องจะรวมค่าบริการเคเบิล, ค่าสาธารณูปโภคและอินเตอร์เน็ตไร้สายไว้ในค่าเช่าแล้ว

สำหรับนักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่จะได้สิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษาใหม่แบบทั่วไปหรือแบบห้องชุด ทางมหาวิทยาลัยขอแนะนำให้นักศึกษาใหม่พักที่หอพักนักศึกษาในวิทยาเขต ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้จัดหาพักที่เหมาะสมนอกวิทยาเขตไว้แล้วรวมถึงได้รับการเห็นชอบโดยญาติหรือผู้ปกครองแล้ว

นักศึกษาต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบแต่เนิ่นๆหากต้องการพักในวิทยาเขตโดยทำการสมัครขอใช้บริการที่พักทางออนไลน์

สำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษานานาชาติระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการที่พักในวิทยาเขตตามลำดับก่อนหลังที่ทำการสมัครขอใช้บริการ โดยนักศึกษาควรแจ้งความจำนงที่จะใช้บริการที่พักในวิทยาเขตแต่เนิ่นๆมายังฝ่ายรับเข้าเรียน

ทางเลือกที่พักนอกมหาวิทยาลัย

ทางมหาวิทยาลัยขอแนะนำให้นักศึกษาใช้บริการฟรี Jump Off Campus ที่จะสามารถช่วยนักศึกษาหาที่พักนอกมหาวิทยาลัยได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พัก

St. John's University - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย St. John’s มีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับการเรียนและการพักอาศัยในชุมชนของมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แผนกความปลอดภัยสาธารณะของมหาวิทยาลัยจะทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและนอกวิทยาเขตเพื่อให้นักศึกษา, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือนมั่นใจในความปลอดภัย

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย คำแนะนำด้านความปลอดภัยสาธารณะจะถูกส่งไปทั่ววิทยาเขตทางระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยไปยังนักศึกษา, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการส่งข้อความแจ้งเหตุฉุกเฉิน, การแจ้งเตือนทางเสียง, ระบบประกาศสาธารณะและสัญญาณระบบดิจิตอลเพื่อแจ้งเตือนชุมชนในมหาวิทยาลัยด้วย

นักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่มีสัญลักษณ์ชัดเจนและมีอยู่ทั่ววิทยาเขตเพื่อแจ้งเหตุไปยังแผนกความปลอดภัยสาธารณะได้ทันที อาทิเช่นปัญหารถยนต์, การบาดเจ็บ, การป้องกันเหตุอาชญากรรมและการขอใช้บริการเพื่อนร่วมทาง บริการเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยมีให้บริการทั้งที่วิทยาเขต Queens และ Staten Island เพื่อไปยังสถานที่ต่างๆในวิทยาเขต รวมถึงที่พักของมหาวิทยาลัยและอาคารเรียน

close