Video thumb

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Southern Illinois Edwardsville เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสูง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2,660 เอเคอร์ ล้อมรอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากแม่น้ำ Mississippi River นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ตามการจัดอันดับของ America’s Top Colleges (Forbes Magazine)อาคารเรียนได้รับการออกแบบไว้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ทั้งด้านการออกแบบและการวิจัย อาทิเช่น อาคารภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์, อาคารภาควิชาศิลปะและการออกแบบ และอาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้นนอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าถึงสีงอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัยได้อย่างครบครัน

SIUE เปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายในวิทยาลัย 83 แห่ง ซึ่งได้รับรางวัลการันตีความยอดเยี่ยมจาก INSIGHT Into Diversity Magazine’s award for Higher Education Excellence in Diversityนักศึกษาจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยจำนวนมากถึง 13,000 คน โดยใช้ชีวิตในการเรียนและการอยู่อาศัยภายในวิทยาเขตที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงยังมีโอกาสในการเข้าร่วมชมรมอีกกว่า 300 ชมรมด้วยเช่นกัน

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง St Louis นักศึกษามีโอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้จากทั้งการทำงาน และการฝึกงาน ภายในบริษัทชั้นนำระดับโลกทีมสนับสนุนด้านอาชีพของมหาวิทยาลัย ช่วยให้นักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะถูกจัดสรรตำแหน่งงานที่มีความเหมาะสมกับทักษะความสามารถของตนเองได้อย่างดีที่สุด90% เป็นตัวเลขของบัณฑิตจาก SIUE ที่สามารถหางานได้ภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีอัตราที่ต่ำมากถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในสหรัฐอเมริกาและด้วยพันธกิจในการส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษาด้วยราคาที่จับต้องได้ ทำให้ SIUE จัดสรรทุนการศึกษาในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินมากถึง 148 ล้านดอลล่าร์

SIUE มีทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับ NCAA Division 1 เป็นจำนวนมาก และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับ 7 สำหรับการมีนักกีฬาระดับบัณฑิตที่โดดเด่น

Southern Illinois University Edwardsville - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

Geographic Enhancement Opportunity (GEO)

นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิต

ทุนการศึกษา GEO จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถประหยัดเงินได้อย่างน้อย 13,000 เหรียญสหรัฐตลอดระยะเวลา 2 ปีของการเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิต โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและช่วยให้ได้รับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเร็วขึ้น ทุนการศึกษานี้จะมอบให้นักศึกษาเป็นเวลานานสูงสุด 4 ภาคเรียน

ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาเต็มเวลาที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรกและมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดเพื่อสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทของ SIUE ทุนการศึกษา GEO มีมูลค่า 7,951 เหรียญสหรัฐสำหรับแต่ละปีของปีการศึกษา 2019-2020 นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องสามารถรักษาระดับผลการเรียนที่ดีในระหว่างที่ได้รับทุนและต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการเรียนของมหาวิทยาลัยที่ระบุในคู่มือบัณฑิต

นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษา GEO จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถประหยัดเงินได้มากกว่า 47,400 เหรียญสหรัฐตลอดระยะเวลา 4 ปีของการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี เช่นเดียวกับทุน GEO สำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและช่วยให้ได้รับเข้าเรียนที่ SIUE เร็วขึ้น ทุนการศึกษานี้จะมอบให้นักศึกษาเป็นเวลานานสูงสุด 8 ภาคเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

 • นักศึกษานานาชาติเต็มเวลาที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรกและมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด พร้อมด้วยคะแนนสอบ TOEFL อย่างน้อย 79 คะแนนหรือเทียบเท่า หรือ
 • มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับผ่านทางกระบวนการแข่งขันของแผนกวิชา

ทุนการศึกษา GEO ระดับปริญญาตรี มีมูลค่า 9,488 เหรียญสหรัฐสำหรับปีการศึกษา 2019-2020

ความปลอดภัย

 • SIUE อยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศในการจัดอันดับวิทยาเขตวิทยาลัยที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกาประจำปี 2020 โดย YourLocalSecurity และอันดับที่ 2 ในรัฐ Illinois และอันดับ 1 ในบรรดาสถาบันการศึกษาทุกแห่งของรัฐ Missouri
 • เมือง Edwardsville ซึ่งเป็นเมืองที่ SIUE ตั้งอยู่เป็นเมืองวิทยาลัยที่ปลอดภัยที่สุดระดับท็อป 25 ของประเทศโดย Safewise (2019)

หลักสูตร IEP

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IEP) ของ SIUE ได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษาที่ต้องการปรับปรุงคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ชั้นเรียน IEP จะมุ่งเน้นในด้านการอ่าน, การเขียน, การฟังและการพูด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ IEP เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Southern Illinois University Edwardsville - image gallery 3

คุณภาพการสอน

SIUE ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองต่อความสำเร็จในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา โดยคณะครูอาจารย์กว่า 80% ต่างเคยได้รับรางวัลและสำเร็จหลักสูตรจากสาขาวิชาที่ตนสอนมาแล้วทั้งสิ้น

ในแต่ละปี คณะวิชาได้รับเงินอุดหนุนและสัญญาในด้านการวิจัย, การสอน และบริการขั้นต้นจากองค์กรต่างๆ เช่น สถาบันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุขและบริการสาธารณสุข และองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา นักศึกษาจะได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกับคณะวิชาที่สร้างงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมและกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย

คณาจารย์ที่มาจากทั่วโลกสร้างความหลากหลายให้กับ SIUE ทั้งในด้านประสบการณ์, แนวคิด และวัฒนธรรม คณาจารย์จำนวนมากในหลายคณะวิชามาจากหลากหลายประเทศและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

หลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากกว่า 35 สถาบัน รวมไปถึงการรับรอง ABET ในด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การรับรอง AASCB International ในสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี

“SIUE เป็นสถาบันที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยมอบทรัพยากรและโอกาสสำหรับนักศึกษานาชาติในการได้รับโอกาสด้านอาชีพที่ดีเยี่ยม” Westenior Valmera เฮติ

Southern Illinois University Edwardsville - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

นักศึกษามีทางเลือกด้านการเรียนสำหรับการสมัครเข้าเรียนในคณะวิชา/วิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้:

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, มนุษยศาสตร์, ศิลปะ, สังคมศาสตร์และการสื่อสารมวลชน ซึ่งทั้งหมดเป็นกแก่นหลักของการเรียนในสาขาศิลปศาสตร์และทั้งหมดศึกษาได้ที่ SIUE

คณะวิชาธุรกิจ

หลักสูตรของคณะวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชีแห่ง SIUE ได้รับการรับรองโดย Association to Advance Collegiate Schools of Business International แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่สูงเมื่อเทียบกับคณะบริหารธุรกิจจากทั่วโลก คณะบริหารธุรกิจของ SIUE ได้รับการจัดอันดับจาก Princeton Review ให้เป็นคณะบริหารธุรกิจที่ดีที่สุด ด้วยศิษย์เก่ากว่า 20,000 คนที่จบการศึกษาไปจากที่นี่ ช่วยให้นักศึกษาสามารถขยายเครือข่ายทางด้านธุรกิจได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

คณะวิชาทันตแพทยศาสตร์

นักศึกษาคณะวิชาทันตแพทยศาสตร์จะได้รับการสอนด้านคลีนิคอย่างเข้มข้นและได้รับโอกาสในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่

คณะศึกษาศาสตร์, สุขภาพและพฤติกรรมมนุษย์

คณะวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาในขอบเขตวิชาที่หลากหลาย ตั้งแต่การสาธารณสุข, วิทยาศาสตร์การกีฬา, โภชนการ, เทคโนโลยีการศึกษา, จิตวิทยา, พยาธิวิทยาและโสตสัมผัสวิทยา, หลักการพูด, การบริหารจัดการศึกษาและการสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิชานำเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่ครอบคลุมและค่าเล่าเรียนที่เหมาะสมที่สุดในภมิภาค ด้วยหลักสูตรปริญญาตรี 8 หลักสูตร, หลักสูตรปริญญาโท 6 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 4 หลักสูตร พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาที่ยอดเยี่ยม

คณะวิชาการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการรับรองเต็มรูปแบบจาก Commission on Collegiate Nursing Education นักศึกษาจะได้ศึกษาในห้องเรียนเสมือนจริง ห้องปฏิบัติการณ์จำลองที่ทันสมัยและสถานการณ์ทางคลีนิคต่างๆที่ครอบคลุม

คณะวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่ SIUE ได้รับการยอมรับในระดับชาติในรูปแบบการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียน, การวิจัย, การช่วยเหลือสังคมและการดูแลผู้ป่วย นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่ตนเองมีไปเพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองผ่านร้านขายยาที่เป็นพันธมิตรกว่า 200 แห่ง

Southern Illinois University Edwardsville - image gallery 5

การรับเข้าเรียน

รายการตรวจสอบใบสมัคร:

 • ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษา
 • กรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์และชำระ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 40 เหรียญสหรัฐ
 • สำเนา Transcript ที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องจากนายทะเบียน
 • หรือจากผู้อำนวยการของโรงรียนมัธยมที่ตนเองศึกษา จากนั้นส่งเอกสารมาที่ SIUE
 • ส่งผลการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL มาที่ SIUE
 • ส่งผลการทดสอบ GRE จากคะแนน GMAT ถ้ามีการร้องขอ (ระดับปริญญาโท)
 • ส่งเอกสารอื่นตามที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรกำหนด เช่น บทความแนะนำตัว, ประวัติส่วนตัว และจดหมายการแนะนำตัว (ในระดับปริญญาโท).

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครจากต่างประเทศต้องมีการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยคะแนนที่เป็นทางการต้องถูกส่งตรงจากศูนย์ทดสอบ (ETS) ไปยังหน่วยงานรับสมัครนักศึกษาของ SIUE

 • TOEFL:
  1. 79 คะแนนหรือสูงกว่า
  2. ในการสอบรูปแบบกระดาษคะแนนต้องสูงกว่าหรือเท่ากับ 550 คะแนน
 • IELTS: 6.5 หรือสูงกว่า
Southern Illinois University Edwardsville - image gallery 6

ทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุน

SIUE เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับประเทศ ด้วยค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงทุนการศึกษา ทุนวิจัย รางวัลด้านวิชาการต่างๆรวมไปถึงค่าครองชีพที่ไม่แพง ปัจจัยเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้ SIUE เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษานานาชาติสามารถสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Meridian Scholarship ที่ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน, ค่าธรรมเนียม, ค่าที่พักและอาหาร นักศึกษานานาชาติในระดับปริญญาตรีที่มีเกรดเฉลี่ย GPA ขั้นต่ำ 3.0 (เทียบเท่า 4.0 scale) จะมีสิทธิ์ในการได้รางวัล SIUE International Geographic Enhancement Opportunity (GEO) ซึ่งมอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนถึง 9,488 เหรียญสหรัฐต่อปี

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาปริญญาโทนานาชาติที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์จะได้สิทธิ์ในการได้รับรางวัล International Geographic Enhancement Opportunity (GEO) ซึ่งมอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนถึง 7,719 เหรียญสหรัฐต่อปี นักศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติยังสามารถสมัครรับทุนผู้ช่วยนักวิจัยและทุนการศึกษาอื่นๆที่คณะวิชาของตนเองได้ ในปัจจุบันกว่า 70% ของนักศึกษาที่ SIUE ได้รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย ในทุนการศึกษาด้านเรียนดีของระดับปริญญาโท 30% ของผู้ได้รับทุน เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา.

Southern Illinois University Edwardsville - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

SIUE ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดภัยที่สุดในสหรัฐอเมริกา

เมือง Edwardsville ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Southern Illinois University Edwardsville ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 25 เมืองที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดของประเทศ ตามการจัดอันดับของ Safewise 2019 ในสาขา Safest College Towns

โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 21 และเป็นอันดับ 2 ในรัฐ Illinois นอกจากนี้ยังมีอันดับที่สูงกว่าทุกเมืองในรัฐ Missouri

“พวกเราเข้าใจถึงปัจจัยในการเลือกมหาวิทยาลัยสักที่ เรื่องความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยจะเป็นปัจจัยลำดับต้นๆที่ผู้ปกตรองและนักศึกษาให้ความสนใจ” Randy Pembrook, PhD. อธิการบดี SIUE “พวกเราทุกคนภูมิใจในความมุ่งมั่นของ SIUE ในด้านความปลอดภัย และมีการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นระหว่างหน่วยงานตำรวจของ SIUE กับหน่วยงานกฎหมายท้องถิ่น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย”

“ความปลอดภัยของนักศึกษา, คณาจารย์, บุคคลากรและแขกที่เข้ามายัง SIUE ถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกในทุกสิ่งที่เราทำ” Kevin Schmoll หัวหน้าตำรวจ SIUE Police “เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบกับชุมชน SIUE ในการดูแลความปลอดภัยโดยรวมของมหาวิทยาลัย.

SIUE มุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยและลงทุนในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย เช่นแอปพลิเคชัน Rave Guardian ในด้านการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจของ SIUE ได้รับการเข้าร่วมการฝึกในหลักสูตรตำรวจชุมชน ทางมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินมากกว่า 80 จุดภายในมหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามแผนการป้องกันเหตุร้ายภายในมหาวิทยาลัย

close