Skip to main content

I am an International Student

Community Colleges of Spokane - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน Spokane (CCS) ดำเนินการสอนนักศึกษามากกว่า 38,600 คนในแต่ละปีที่วิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ 2 แห่งคือวิทยาลัยชุมชน Spokane (SCC) – หนึ่งในวิทยาลัยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ - และวิทยาลัยชุมชน Spokane Falls (SFCC) โดยเปิดสอนหลักสูตรการเรียนอันหลากหลาย ตั้งแต่การฝึกอบรมชุมชนจนถึงการอ่านเขียนระดับผู้ใหญ่ในเขตชนบทของ Eastern Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง SCC มีชื่อเสียงในหลักสูตรระดับชั้นนำในสาขาต่างๆ เช่นสาขายานยนต์, วิชาการบิน, ศิลปะการปรุงอาหารและการดูแลสุขภาพ นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรโอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อจนสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี ด้วยทำเลที่ตั้งในเมือง Spokane ทางวิทยาลัยมีวิทยาเขตใน Colville, Newport, Republic, Ione and Inchelium นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเรียนจนสำเร็จหลักสูตรทางออนไลน์ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้จากที่บ้าน 

นักศึกษานานาชาติจะมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IELP) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง, สำเร็จคุณวุฒิไฮสคูลไปพร้อมกับการเรียนหลักสูตร AA ด้วยหลักสูตรคุณวุฒิไฮสคูลนานาชาติ, เรียนเพื่อโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนในต่างประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ CCS มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันหลากหลายเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยการจัดงานกิจกรรม, การบรรยายและนิทรรศการต่างๆในวิทยาเขต ไม่ว่าจะเป็นสโมสรเอเชียจนถึงสโมสรวัฒนธรรมอาหรับและสโมสรสกี นักศึกษานานาชาติของ CCS จะมีกิจกรรมให้ทำที่ตรงกับความสนใจของตนเองอย่างแน่นอน 

นักศึกษาทุกคนของ CCS จะได้รับประโยชน์จากแผนกบริการด้านอาชีพ โดยนักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายแนะนำตัวที่โดดเด่น, การหาตำแหน่งฝึกงานและงานประจำ นักศึกษาของทั้งสองวิทยาลัยจะมีโอกาสเรียนในประเทศอื่นๆได้ในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร อาทิเช่นที่ประเทศสเปน, ออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร

Community Colleges of Spokane - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรคุณวุฒิไฮสคูลนานาชาติ

วิทยาลัยชุมชน Spokane (CCS) มีการเปิดสอนหลักสูตรคุณวุฒิไฮสคูล (HSCP) สำหรับนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและต้องการเร่งรัดการเรียนของตนเอง นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้รับคุณวุฒิไฮสคูลของรัฐ Washington และคุณวุฒิอนุปริญญาไปพร้อมๆกัน นักศึกษาหลักสูตร HSCP จะสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยการสำเร็จ 2 หลักสูตรในครั้งเดียว ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรนี้อยู่ในระดับเดียวกับหลักสูตรการเรียนปกติ นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรนี้ต้องส่งใบรับรองผลการเรียนระดับไฮสคูลปัจจุบันที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.0 หรือสูงกว่า; และมีอายุครบ 17 ปีในวันแรกของภาคเรียน นักศึกษาอาจโอนหน่วยกิตวิชาเรียนระดับไฮสคูลปัจจุบันของตนเองมายัง CCS เพื่อนับรวมกับการเรียนในหลักสูตรนี้ โดยในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2018 ทางวิทยาลัยจะมอบคุณวุฒิให้กับผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรก

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดในภาคเรียนฤดูร้อนนี้!

CCS มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่มีชื่อว่า IELP (Intensive English Language Programme) ที่เหมาะกับวันหยุดช่วงฤดูร้อน หลักสูตรภาคเรียนฤดูร้อน IELP มีระยะเวลาเรียน 7-8 สัปดาห์และจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาในทุกระดับ นักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตร IELP เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ, เพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างดีและมั่นใจมากขึ้น รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับวิทยาลัยด้วย นักศึกษาจะทำการสอบจัดระดับความรู้เมื่อเดินทางมาถึงวิทยาเขตเพื่อกำหนดระดับหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน โดยหลักสูตร IELP แบ่งออกเป็น 4 ระดับ

Community Colleges of Spokane - image gallery 3

หลักสูตร

นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอันหลากหลายที่ CCS โดยอาจเลือกเรียน 2 ปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีที่เรียกว่าหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ 2+2 หรือเลือกเรียนหลักสูตรด้านเทคนิค/วิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดงานเพื่อยกระดับทักษะปัจจุบันของตนเองให้มีความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าทางอาชีพ อีกทั้งยังมีนักศึกษาอีกจำนวนมากที่เลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหาประสบการณ์การเรียนระดับนานาชาติในช่วงว่างหรือในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

โอกาสความร่วมมือต่างๆ:

หลักสูตร American Success และ เกียรตินิยม ของ CCS

ด้วยความร่วมมือกับ QuadLearning ทาง CCS มีการเปิดสอนหลักสูตร American Success ที่วิทยาเขตทั้งสองแห่ง การเรียนหลักสูตร American Success จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้านวิชาการ, ได้รับคำแนะนำส่วนบุคคล, พัฒนาความเป็นผู้นำและการโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำ โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสำหรับหลักสูตรนี้ต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.25 หรือสูงกว่า

CCS Destination Eastern

หลักสูตร CCS Destination Eastern เป็นหลักสูตรการเรียนร่วมสองสถาบันสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านการเรียนตามที่กำหนดและต้องการเรียน 2 ปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีที่ SCC, SFCC หรือที่ศูนย์การเรียนนอกวิทยาเขต หลังจากนั้นจึงโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย Eastern Washington (EWU) เพื่อสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี

การเชื่อมการเรียนสู่ระดับมหาวิทยาลัย

ทาง CCS มีข้อตกลงการโอนหน่วยกิตเพื่อเชื่อมต่อการเรียนที่มี “การเพิ่มมูลค่า” ให้กับหลักสูตรโอนหน่วยกิตแบบดั้งเดิมโดยการเพิ่มจำนวนหน่วยกิตที่โอนได้, ทางเลือกเพิ่มเติมด้านการเรียนการสอนและการรับเข้าเรียนตามความต้องการของนักศึกษา

หลักสูตรด้านอาชีพและเทคนิค:

หลักสูตรการเรียนด้านอาชีพและเทคนิคของ CCS จะมอบทางเลือกสำหรับนักศึกษาในการเข้าสู่อาชีพการทำงานที่ต้องการทักษะสูงและมีรายได้ดีหรือการโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตรการเรียนด้านเทคนิคระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาจะสามารถได้รับประกาศนียบัตรและคุณวุฒิอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (AAS) ในมากกว่า 100 สาขาวิชาชีพและเทคนิค

หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิจิตรศิลป์ (CFA) จะช่วยให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในด้านศิลปะได้

รายละเอียดเพิ่มเติม…

Community Colleges of Spokane - image gallery 4

เงื่อนไขการรับสมัคร

นโยบายการรับเข้าเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติ:

ทางแผนกการศึกษานานาชาติจะทำหน้าที่พิจารณารับนักศึกษานานาชาติเข้าเรียนหลังจากได้รับข้อมูลต่อไปนี้:

 1. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 3. ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือวิทยาลัยฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (รวมถึงใบรับรองผลการเรียนในสหรัฐอเมริกาด้วย)
 4. เอกสารรับรองการสนับสนุนทางการเงิน (ตามข้อกำหนดของ US Immigration and Naturalization Service)
 5. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากวันเริ่มต้นการเรียนของภาคเรียนที่นักศึกษาสมัครเข้าเรียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม…

ความรู้ภาษาอังกฤษ:

นักศึกษาที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษทุกคนต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถเข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตร ESL ของ SCC หรือ SFCC โดยมีหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษหลายประเภทที่วิทยาลัยรับพิจารณา

Community Colleges of Spokane - image gallery 5

วิธีการสมัคร

SCC และ SFCC มีนโยบายการรับเข้าเรียนที่เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับไฮสคูลหรือผู้สมัครทุกคนที่มีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านการเรียนและมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า

การรับเข้าเรียนจะเป็นในรูปแบบสมัครก่อนได้รับการพิจารณาก่อนตามจำนวนนักศึกษาที่หลักสูตรจะสามารถรับเข้าเรียนได้

นักศึกษาควรทำการสมัครเรียนล่วงหน้าก่อนวันเปิดภาคเรียนพอสมควรเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครเรียน

5 ขั้นตอนการสมัครเรียน -

 • สมัครเรียน

ขั้นตอนแรกคือการกรอกข้อมูลในใบสมัคร นักศึกษาสามารถเริ่มต้นโดยการกรอกข้อมูลในใบสมัครเรียนวิทยาลัยชุมชนของรัฐ Washington

 • ส่งเอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนดทั้งหมดเพื่อให้เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

 • การสอบจัดระดับ

การสอบจัดระดับมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นเรียนในชั้นเรียนที่เหมาะกับระดับความสามารถของตนเองมากที่สุด โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องทำการสอบนี้ แต่บางกรณีนักศึกษาสามารถส่งผลคะแนนสอบก่อนหน้าหรือใบรับรองผลการเรียนเพื่อขอยกเว้นการสอบนี้ได้ การสอบนี้จะดำเนินการเมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงวิทยาเขต

 • การให้คำปรึกษาด้านการเรียน

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียนจะคอยให้คำแนะนำโดยการช่วยนักศึกษาเข้าใจถึงข้อกำหนดต่างๆและเงื่อนไขการโอนหน่วยกิตของวิทยาลัย รวมถึงช่วยกำหนดเส้นทางการเรียน

 • ลงทะเบียนสมาชิก

นี่คือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการรับเข้าเรียน

Community Colleges of Spokane - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางวิทยาลัยมีห้องแล็บเพื่อการเรียนอันหลากหลายดังต่อไปนี้:

 • ศูนย์คณิตศาสตร์ธุรกิจ (SFCC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีธุรกิจ (SCC)
 • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีธุรกิจ (SFCC)
 • ศูนย์การประกอบธุรกิจ (SCC)
 • ศูนย์การอ่านเขียนระดับวิทยาลัย (CLC) (SFCC)
 • ห้องแล็บการศึกษาตามความสามารถ (SFCC)
 • ศูนย์แอพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์ (SFCC)
 • ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (SFCC)
 • บริการเพื่อนนักศึกษา (SFCC)
 • บริการกวดวิชา (SCC)

ห้องสมุด:

ศูนย์ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ (LRC)

ศูนย์ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ SCC (LRC) เป็นที่ตั้งของบริการห้องสมุดและศูนย์สื่อ โดยห้องสมุดมีบริการทรัพยากรข้อมูลมากมาย

ห้องสมุด (SFCC)

ห้องสมุด SFCC เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการเรียนของวิทยาลัย ที่นี่คือจุดที่นักศึกษามากมายนิยมมาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนบทเรียน, อ่านหนังสือ, เช็คอีเมล์หรือเพื่อเพียงแค่ผ่อนคลาย

ศูนย์บริการช่วยเหลือนักศึกษานอกวิทยาเขต -

ศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือศูนย์กวดวิชา Newport และ Republic และมีทรัพยากรความรู้เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เรียนนอกวิทยาเขต

การให้คำปรึกษาและบริการพิเศษ:

ทางวิทยาลัยมีบริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน, อาชีพและเรื่องส่วนตัวสำหรับนักศึกษาทุกคนผ่านทางศูนย์ให้คำปรึกษาที่ SCC และ SFCC นักศึกษาจะได้รับคำปรึกษาอย่างมืออาชีพก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนเพื่อการวางแผนการเรียนทั้งหมดของตนเอง

โดยมีบริการต่างๆ เช่นบริการวางแผนอาชีพ, บริการช่วยเหลือผู้พิการ, บริการนักศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม รวมถึงการทัวร์ชมวิทยาเขต

บริการในวิทยาเขต:

การเดินทางด้วยรถประจำทางจะให้บริการโดย Spokane Transit Authority (STA) ในหลากหลายเส้นทาง

คลินิกสุขภาพนักศึกษาฟรีมีให้บริการที่ SCC โดยทาง CCS ให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของนักศึกษา บริการด้านความปลอดภัยของนักศึกษาจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตแต่ละแห่ง

การจัดหาที่พัก:

ที่พักแบบโฮมสเตย์เป็นที่พักที่เหมาะสำหรับนักศึกษานานาชาติที่เรียนที่ SCC หรือ SFCC ในหลักสูตรวิชาการหรือภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีที่พักที่ไม่ใช่แบบโฮมสเตย์ให้บริการเช่นกัน

Community Colleges of Spokane - image gallery 7

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของนักศึกษา:

Felix Bunton

“ทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้ในหลักสูตรสามารถนำไปใช้ในโลกการทำงานจริงได้” เขากล่าว “หลักสูตรนี้ได้ช่วยให้ผมมีความมั่นใจและความรู้ในการทำงานและประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนี้” เขาพบว่าความสัมพันธ์ของเขากับคณาจารย์, เพื่อนนักศึกษาและผู้จ้างงานเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง “ที่นี่คือสถานที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์" เขากล่าว

Morgan Lynch

“วิทยาลัย The Falls ได้ช่วยให้ดิฉันได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา”

Morgan ได้เข้าเรียนในหลักสูตรการออกแบบกราฟฟิกที่ SFCC “มันเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้พ่อแม่ของดิฉันเชื่อว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้อง พวกเขาไม่เคยรู้จักวิทยาลัยชุมชนมาก่อน” แต่หลังจากที่ได้สัมภาษณ์กับ Greg Stiles ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลักสูตรการออกแบบกราฟฟิกและอาจารย์ที่ปรึกษาของดิฉันในเวลาต่อมา มันทำให้ดิฉันเชื่อว่านี่คืออาชีพที่ดิฉันต้องการทำ หลักสูตรนี้มีความท้าทายอย่างไม่น่าเชื่อ Morgan กล่าว อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด “เราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนจะได้ชมผลงานทั้งหมดของคุณและวิจารณ์อย่างอิสระในทุกเรื่อง ซึ่งมันทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองให้เก่งมากขึ้น” เธอกล่าว

“ดิฉันคงไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรได้หากไม่มีการผลักดันจาก Greg Stiles เขาสอนให้ดิฉันรู้ว่าทุกผลงานที่ดิฉันคิดว่ามันสมบูรณ์แบบแล้ว มันยังสามารถดีขึ้นได้อีก ดิฉันจะรับฟังความเห็นและมันก็นำไปสู่ผลงานที่ดียิ่งขึ้นเสมอ”

อ่านเรื่องราวเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่ Alumni Spotlight

close