The Australian National University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Australia (ANU) เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลียและอันดับที่ 20 ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2017-18 โดย QS) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกสำหรับมาตรฐานการสอนที่สูงและคุณภาพของงานค้นคว้าวิจัยที่โดดเด่น

ด้วยชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่สูงทำให้นักศึกษาของ ANU สามารถเข้าถึงอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้นำระดับโลกในสาขาวิชาของตนเองได้อย่างสะดวกง่ายดาย นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอันหลากหลายที่มีการเปิดสอน ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหมาะกับจุดแข็ง, ความชอบและเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง

ในฐานะมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในออสเตรเลียและอันดับ 21 ของโลกในด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านโอกาสการได้งาน 2017) ทำให้นักศึกษาของ ANU มีความโดดเด่นในสายตาของผู้จ้างงาน ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ ANU อยู่ในอันดับที่สูง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการผลิตนักศึกษาที่มีความพร้อมสำหรับการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมผ่านการมีส่วนร่วมในประสบการณ์การทำงานและการฝึกงานต่างๆ

ในฐานะสมาชิกของ International Alliance of Research Universities ทำให้ ANU มีสถานะเทียบเท่าสถาบันการศึกษาอย่าง Oxford, Cambridge และ Yale ผลงานวิจัยที่ดำเนินการที่ ANU มากถึง 95 เปอร์เซ็นได้รับการยอมรับในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานโลกทำให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

ด้วยชื่อเสียงในฐานะวิทยาเขตที่เปิดรับผู้คนโดยไม่แบ่งแยก ANU (หมายเลขสถาบันการศึกษา CRICOS 00120C) อยู่ในอันดับ 1 ในออสเตรเลียและอันดับ 7 ของโลกในด้านความเป็นสากล ซึ่งทำให้นักศึกษาต่างชาติมากกว่า 7,000 คนของมหาวิทยาลัยรู้สึกอบอุ่นใจตลอดระยะเวลาของการเรียน

The Australian National University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ANU มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรระดับชั้นนำหลายแห่งเพื่อสนับสนุนส่งเสริมความสามารถของผู้หญิงในด้านการศึกษาและอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์และการแพทย์ (STEMM)

สถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือกับ ANU ได้แก่มหาวิทยาลัย Canberra, องค์กรการวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ (CSIRO), มหาวิทยาลัย South Australia, มหาวิทยาลัย Sydney และมหาวิทยาลัย Cambridge

ศาสตราจารย์ Brian Schmidt รองอธิการบดีของ ANU กล่าวว่า ANU ได้เข้าร่วมในโครงการ Science in Australia Gender Equity (SAGE) และทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศในด้านวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ Schmidt กล่าวว่า “สำหรับ ANU แล้ว โครงการ SAGE จะช่วยให้ทางมหาวิทยาลัยตระหนักถึงปัญหาความเท่าเทียมทางเพศและค้นหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาในด้านนี้”

“เรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับสถาบันวิจัยอื่นๆในภูมิภาคนี้เพื่อทลายกำแพงและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นสามารถประกอบอาชีพที่มีผลตอบแทนคุ้มค่าในสาขา STEMM”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้…

The Australian National University - image gallery 3

คุณภาพการสอน

คณาจารย์ของ ANU เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำระดับโลกในสาขาวิชาของตนเอง

นอกจากนี้ ANU ยังมีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเฉลี่ยที่ 1:15 ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อที่นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้จากความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนได้มากยิ่งขึ้น  

ข้อมูลอาจารย์ของ ANU

ในปี 2017 ศาสตราจารย์ Graham Farquhar AO ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงของ ANU ได้เป็นชาวออสเตรเลียคนแรกที่ได้รับรางวัล Kyoto Prize อันทรงเกียรติ ผลงานของเขาได้เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ที่มีต่อการสังเคราะห์แสงเพื่อแปลงพลังงานแสงไปสู่พลังงานเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืช

 งานวิจัยของศาสตราจารย์  Farquhar ในด้านชีวฟิสิกส์ของพืชได้ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเซลส์, พืชและป่า รวมถึงการสร้างพันธุ์ข้าวสาลีใหม่ที่ประหยัดน้ำหลากหลายพันธุ์ สายพันธุ์ข้าวสาลีเหล่านี้สามารถเจริญเติบโตในสภาพอากาศที่แห้งแล้งและจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านความไม่มั่นคงทางอาหารทั่วโลกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Graham

The Australian National University - image gallery 4

ทางเลือกด้านการเรียน

คณะวิชา

ANU ประกอบด้วย 7 คณะวิชาที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักต่างๆ:

 • คณะวิชาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ANU
 • คณะวิชาเอเชียและแปซิฟิก ANU
 • คณะวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ANU
 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  ANU
 • คณะวิชานิติศาสตร์ ANU
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ANU
 • คณะวิชาสุขภาพและการแพทย์ ANU

นอกจากนี้ ANU ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ชนพื้นเมืองศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานวิจัยสำหรับนักวิชาการด้านชนพื้นเมืองจากทั่วโลก

นอกจากนี้คณะวิชาของมหาวิทยาลัยยังเป็นที่ตั้งของคณะวิชาและศูนย์วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสาขา – ซึ่งทุกสาขาตรงกับความต้องการของตลาด ขณะที่บางสาขามีเพียงแห่งเดียวในออสเตรเลียและภูมิภาคนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรจากสาขาวิชาและโครงสร้างหลักสูตรอันหลากหลายของ ANU ประเภทของหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่หลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีสาขาเดี่ยว, สาขาคู่และการวิจัย นักศึกษาของ ANU จะสามารถค้นพบหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจ, จุดแข็งและเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง

ดูรายละเอียดหลักสูตร...

The Australian National University - image gallery 5

เงื่อนไขการรับสมัคร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษานานาชาติต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับหลักสูตรปริญญาของ ANU ที่ต้องการเรียน รวมถึงมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ในกรณีที่การเรียนระดับอุดมศึกษามีการสอนและประเมินผลด้วยภาษาอังกฤษ นักศึกษาอาจมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเกินกว่า 2 ปี นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างเช่นผลคะแนนสอบ International English Language Testing System (IELTS) หรือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

เงื่อนไขการรับสมัครด้านการเรียนระดับปริญญาตรี

สำหรับการได้รับเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ ANU ผู้สมัครต้อง:

 • สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอันเป็นที่ยอมรับหรือคุณวุฒิเทียบเท่ากับระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลียตามมาตรฐานที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ผ่านการเรียนวิชาที่ต้องเรียนก่อนของหลักสูตรนั้นๆ

ในกรณีที่นักศึกษาได้ผ่านการเรียนหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยแห่งอื่นมาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสมัครจากผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อการเข้าเรียนที่ ANU นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อที่มีให้เลือกเรียนหลายหลักสูตร

เงื่อนไขการรับสมัครด้านการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

สำหรับการได้รับเข้าเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีของ ANU ผู้สมัครต้อง:

 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และผ่านการเรียนวิชาที่ต้องเรียนก่อนของหลักสูตรนั้นๆมาแล้ว
 • ได้ระดับเกรดการเรียนตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้นๆ
 • มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทาง ANU จะพิจารณาการเรียนที่มีมาก่อนทั้งหมด อาทิเช่นคะแนนเกรดที่ได้ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี (ในกรณีที่ผู้สมัครได้สำเร็จคุณวุฒิปริญญาโทมาแล้ว)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัคร...

The Australian National University - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

ANU มีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกหลักที่ ANU อาทิเช่น:

 • ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ระดับประเทศที่เป็นที่ตั้งของ Raijin ซึ่งเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในซีกโลกใต้
 • คณะวิชาการบันทึกเสียงดนตรีและสตูดิโอเทคโนโลยีดนตรีของ ANU เป็นศูนย์บันทึกเสียงที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สุดในประเทศออสเตรเลียและหนึ่งในสตูดิโอบันทึกเสียงที่ดีที่สุดในโลก
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ใหม่มูลค่า 240 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียที่ประกอบไปด้วยห้องทดลองการวิจัยชีววิทยาและเคมีอันทันสมัยรวมถึงศูนย์การสอน
 • อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศออสเตรเลียและเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านดาราศาสตร์และอวกาศ อาทิเช่นการทดสอบการปล่อยดาวเทียม
 • จานพาราโบลาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลการทดลองเพื่อช่วยในการค้นคว้าวิจัยกระบวนการแปรรูปพลังงาน รวมถึงพัฒนาปรับปรุงการออกแบบและสนับสนุนความพยายามในการออกใบอนุญาตและพัฒนาเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
 • ANU Re-Union Court เป็นโครงการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จในปี 2019 โดยจะเป็นการผสมผสานส่วนที่ดีของวิทยาเขตในปัจจุบันเข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้, วัฒนธรรม, กายภาพและสังคมในรูปแบบใหม่ๆมาสู่มหาวิทยาลัยภายใต้สภาพแวดล้อมแบบชุมชนหมู่บ้าน
The Australian National University - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ANU มีความมุ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักศึกษาในวิทยาเขต โดยมีมาตรการต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการและริเริ่มโดยนักศึกษา อาทิเช่น:

 • การเข้าออกอาคารโดยใช้บัตรเข้าออกอาคารเพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะเข้าสู่อาคารได้
 • แอพพลิเคชั่น ANUOK ซึ่งพัฒนาโดยสมาคมนักศึกษา ANU เป็นแอพพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับนักศึกษาของ ANU โดยมีฟีเจอร์การใช้งานเช่นการติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ ANU ได้อย่างรวดเร็ว, ข้อมูลความปลอดภัยส่วนตัว, แผนที่วิทยาเขต, การเดินทางรวมถึงทรัพยากรช่วยเหลือส่วนบุคคลเพิ่มเติม
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ ANU จะให้บริการด้านความปลอดภัยและตรวจตราวิทยาเขตตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน อีกทั้งยังมีการทำงานร่วมกับแผนกบริการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินในวิทยาเขต
 • บริการรถบัสกลางคืนในวิทยาเขตเป็นบริการฟรีเพื่อให้นักศึกษาสามารถเดินทางไปทั่ววิทยาเขต ได้อย่างปลอดภัย โดยให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ในช่วงเวลาที่มีการสอน นักศึกษาสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถบัสได้จากแอพพลิเคชั่น ANUOK

 

close