Video thumb

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Griffith  เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการค้นคว้าวิจัยของรัฐที่กระจายอยู่ทั่วทั้งห้าวิทยาเขตในรัฐ South East Queensland, Australia, Brisbane, Gold Coast และ Logan อยู่ใน top 3% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก มีหลักสูตรปริญญา 200 หลักสูตร ซึ่งหลายหลักสูตรได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศทางวิชาการ หลักสูตรการจัดการด้านการต้อนรับและการท่องเที่ยวได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 2 ของโลก ในขณะที่หลักสูตรการพยาบาลและกฎหมาย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 50 (ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017)

หลักสูตรปริญญาที่มหาวิทยาลัย Griffith มีจุดมุ่งหมายในระดับนานาชาติ และมาจากสถานที่ทำงานที่ดีเกือบทุกที่ในโลก แต่นักศึกษาต้องการที่จะขยายขอบเขตวิสัยทัศน์ของพวกเขา โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาด้วยการเดินทางไปทั่วโลก มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การฝึกงานและ การทำงานด้านอาสาสมัคร

นักศึกษามีโอกาสที่จะเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีเพื่อช่วยให้หลักสูตรที่เรียนมีความชัดเจนมากขึ้น สามารถขยายตัวเลือกทางอาชีพด้วยความหลากหลายของชุดทักษะต่างๆเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

มีสโมสรและสมาคมกว่า 120 แห่งที่มหาวิทยาลัย Griffith ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่กีฬาไปจนถึงความสนใจเฉพาะด้าน นักศึกษาควรมีส่วนร่วมและพบปะผู้คนใหม่ๆ ในขณะที่เรียนรู้สิ่งใหม่ พัฒนาทักษะที่มีอยู่ หรือไล่ตามสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ

นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยมากมายได้จากทั้ง 6 วิทยาเขต ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Apple Mac, ห้องสมุดที่อัดแน่นไปด้วยหนังสือ,  ร้านขายหนังสือ, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านสะดวกซื้อ แม้กระทั่ง Eco Centre ที่วิทยาเขต Nathan และศูนย์กีฬาทางน้ำและฟิตเนสแห่งใหม่ที่วิทยาเขต Gold Coast มีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก, โรงยิมสองแห่ง พื้นที่ออกกำลังกายและพื้นที่ฝึกซ้อมแห่งใหม่

Griffith University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Griffith อยู่ใน top 10 ของสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย ตามการวัดผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยแบบใหม่ ในช่วงเกณฑ์ของการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

The University Ranking of Academic Performance  ระบุหลักเกณฑ์การจัดอันดับซึ่งรวมไปถึงการอ้างอิง, ผลกระทบ และการจัดทำบันทึกประจำวัน

มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 10 ในระดับประเทศ และอยู่ใน top 300 ของโลก

อยู่ในอันดับ 39 จาก 61 วิชาและ สาขา มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการจัดอันดับให้เป็น top 100 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านการพยาบาล (11), การบริหารการพาณิชย์, การท่องเที่ยว และการบริการ (29), กฎหมายและการศึกษาด้านกฎหมาย (36), ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (37) วิทยาศาสตร์ทางทะเล (48), การศึกษา (53), สังคมวิทยา (53), การศึกษาในสังคมมนุษย์ (57), การเคลื่อนไหวของมนุษย์และวิทยาศาสตร์การกีฬา (58), ธุรกิจ (69), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (78), วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (92)

ศาสตราจารย์ Ned Pankhurst  รองอธิการบดีอาวุโสของมหาวิทยาลัย Griffith กล่าวว่าการจัดอันดับเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการค้นคว้าวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในหลากหลายสาขาวิชา

"การได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ในด้านการค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมของเรา ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความพากเพียรและการมุ่งความสนใจของนักวิชาการของเราที่หลงใหลในการสร้างความแตกต่างและการพัฒนาสังคม"

 อ่านเพิ่มเติม ที่นี่...

Griffith University - image gallery 3

ทางเลือกด้านการเรียน

สถาปัตยกรรมศาสตร์, การก่อสร้าง และการวางผังเมือง

สตูดิโอออกแบบของ Griffith เน้นการปฏิบัติ และมุ่งเน้นที่รูปแบบของความยั่งยืน สาขาวิชานี้ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ธุรกิจและการปกครอง

นักศึกษาสามารถมองหาโอกาสต่างๆได้ในทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน และบริษัทที่ปรึกษา ท่ามกลางองค์การอื่นๆ

อาชญวิทยาและกฏหมาย

โรงเรียนกฎหมาย Griffith ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่ง top 100 ของโลก นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรม และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการเรียนรู้จากคดีต่างๆและลูกความจริงในระหว่างการศึกษา

การศึกษา

ปริญญาในสาขาต่างๆเหล่านี้เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานโดยการเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน และให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาทักษะการสอนของพวกเขาในสถานที่ที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย

วิศวกรรมศาสตร์, ไอที และการบิน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ของ Griffith มีสาขาด้านวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งปริญญาด้านไอทีผ่านทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, ระบบข้อมูลและการออกแบบมัลติมีเดีย  นอกจากนี้ยังมีโครงการการบินของออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

มนุษยศาสตร์, ภาษา และสังคมศาสตร์

นักศึกษาจะได้พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสังคม, วัฒนธรรมและผู้คน และวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์และสุขภาพ

นักศึกษาและนักวิจัยของ Griffith ได้เรียนรู้ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก และเตรียมความพร้อมในการทำงานวิชาชีพด้านสุขภาพ

ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากพื้นที่สำหรับเรียนรู้อันทันสมัยจากคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งทุ่มเทให้กับการผลิตแบบมืออาชีพด้านดนตรีที่มีระดับความสามารถสูงสุด

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้ชนะเลิศรางวัลต่างๆมากมาย ภายในห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ และยังจะได้รับประโยชน์จากความผูกพันกับภาคอุตสาหกรรม และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการทำงานจริง

ทัศนศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่การออกแบบ, ศิลปกรรม, การถ่ายภาพ และสื่อดิจิทัล Queensland College of Art ยังมีโรงเรียนด้านภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคือ Griffith Film School ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์และจอภาพสำหรับงานโปรดักชั่น, การออกแบบแอนิเมชั่นและเกม

อ่านเพิ่มเติม…

Griffith University - image gallery 4

การวิจัย

Griffith เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย การทำงานในสถาบันวิจัยชั้นนำของโลก, สถาบันการศึกษา และโรงเรียน  นักวิจัยกำลังพยายามทำความเข้าใจโลกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน จุดแข็งของมหาวิทยาลัยคือการมีหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่สขาโรคเรื้อรังไปจนถึงสาขาอาชญาวิทยา และการเมืองในเอเชียไปจนถึงศิลปะ

ผลงานค้นคว้าวิจัยที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลการวิจัยที่ได้ค้นพบ ในขณะที่ฝ่ายงานวิจัยได้กำหนดมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพสูงตามที่นักวิจัยคาดหวังไว้ เครือข่ายศูนย์วิจัยและสถาบันต่างๆมากมายซึ่งครอบคลุมสาขาต่างๆที่หลากหลายช่วยอำนวยความสะดวกในการวิจัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการวิจัยในระดับที่ดีเยี่ยม

การวิจัยพื้นเมืองที่ Griffith

หน่วยวิจัยพื้นเมืองสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยโดยชาวออสเตรเลียอะบอริจินและชาวออสเตรเลียที่เกาะช่องแคบทอร์เรส หน่วยงานนี้ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนานโยบายในการปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวเกาะอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชน

Griffith Graduate Research School

เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนผู้สมัครเข้าเรียนด้านการค้นคว้าวิจัยด้วย:

 • การเรียนด้านการค้นคว้าวิจัยและการฝึกอบรม
 • การจัดการวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์
 • โอกาสได้รับทุนการศึกษาและการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม
 • โครงการริเริ่มอื่น ๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์ในการเรียนระดับปริญญาโท

ศูนย์และสถาบันวิจัย

ศูนย์และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย :

 • สถาบัน Australian Rivers
 • สถาบันวิจัย Cities Research
 • สถาบันวิจัย Environmental Futures Research
 • สถาบัน Glycomics
 • สถาบัน Integrated and Intelligent Systems
 • สถาบัน Institute แห่ง Queensland
 • ศูนย์พลเมืองและนโยบายสาธารณะ
 • ศูนย์ Quantum Dynamics
 • ศูนย์วิจัย for Social and Cultural Research แห่ง Griffith
 • ศูนย์ Law Futures
 • ศูนย์วิจัย Conservatorium Research แห่ง Queensland
 • ศูนย์วิจัย Micro and Nanotechnology แห่ง Queensland
 • ศูนย์วิจัย Human Evolution แห่งออสเตรเลีย

 อ่านเพิ่มเติม  เกี่ยวกับขอบเขตของการค้นคว้าวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ที่นี่...

Griffith University - image gallery 5

เงื่อนไขการรับสมัคร

ไม่ว่านักศึกษาจะจบการศึกษาในระดับใด หรือมีระดับภาษาอังกฤษเท่าใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีเส้นทางที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Griffith ยอมรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่อไปนี้สำหรับมาตรฐานการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและหลักสูตรการวิจัย

 • IELTS : คะแนนขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีส่วนย่อยใดที่มีคะแนนต่ำกว่า 6.0
 • TOEFL : คะแนนขั้นต่ำ 575
 • Internet-based (IBT) TOEFL : คะแนนขั้นต่ำ 79 (โดยไม่มีส่วนย่อยใดที่มีคะแนนต่ำกว่า 19)
 • Pearson Test of English (Academic): คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 58 โดยไม่มีส่วนย่อยใดที่มีคะแนนต่ำกว่า 50)
 • ISLPR : ไม่มีคะแนนส่วนใดต่ำกว่า 3+

บางหลักสูตรอาจต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นหรือยอมรับเฉพาะการทดสอบภาษาอังกฤษที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เงื่อนไขการรับสมัครด้านการเรียนระดับปริญญาตรี

มาตรฐานการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องเรียนจบระดับมัธยมปลาย เมื่อเทียบกับการเรียนเกรด 12 ของออสเตรเลียหรือมีผลการเรียนที่เทียบเท่ากัน

เงื่อนไขการรับเข้าเรียนระดับปริญญาโท

สำหรับมาตรฐานการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (หรือเทียบเท่า) จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อกำหนดการเข้าเรียน Griffith ยังตระหนักถึงความรู้ที่ได้จากการทำงานเช่นเดียวกับการศึกษาที่ได้รับมาก่อนหน้าสำหรับบางหลักสูตร

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา  ที่นี่ …

Griffith University - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยทั้งห้าวิทยาเขตของ Griffith เป็นเครือข่ายด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เฟื่องฟู  วิทยาเขตต่างๆกระจายตัวอยู่ใน 3 เมืองของรัฐ South East Queensland ตั้งอยู่ที่เมือง Gold Coast และ Logan รวมทั้งเมือง Nathan, Mt Gravatt และ South Bank ใน Brisbane

สถานที่แต่ละแห่งมีพื้นที่กว้างขวางหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการศึกษารวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ  เพื่อช่วยให้ชีวิตมหาวิทยาลัยง่ายขึ้นและสนุกสนาน

ที่พัก

มหาวิทยาลัยมีที่พักให้เลือกหลายรูปแบบตั้งแต่ห้องพักแบบหอพักไปจนถึงห้องชุดที่ตกแต่งครบ

ห้องบรรยาย

ห้องบรรยายแบบเธียเตอร์ที่อยู่ภายในสถาบันการศึกษาเป็นพื้นที่การเรียนรู้อันทันสมัยที่มีขนาดตั้งแต่ 50 ถึง 700 ที่นั่ง

การกีฬา

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางด้านกีฬาได้แก่ ยิม, สระว่ายน้ำ, ลู่วิ่ง, สนาม, สนามเทนนิส และสวนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

อาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่กว้างขวาง, ร้านกาแฟภายในวิทยาเขต, บาร์ และร้านอาหาร

ห้องสมุด

เครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Griffith นำเสนอโซนการศึกษารายบุคคลและกลุ่มรวมทั้งห้องฝึกอบรมเชิงวิชาการ

สตูดิโอและห้องทดลองปฏิบัติการ

สตูดิโอและห้องทดลองปฏิบัติการได้รับการสร้างขึ้นเองเพื่อให้นักศึกษามีพื้นที่ในการเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์และการพิมพ์เอกสาร

มหาวิทยาลัยมีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานร่วมกัน, สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำสำเนาและพิมพ์เอกสารภายในวิทยาเขต

Griffith University - image gallery 7

บริการนักศึกษา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Griffith ได้รับ  การบริการที่เป็นประโยชน์  ตั้งแต่เข้าถึงสิ่งต่างๆสำหรับนักศึกษาที่มีความทุพลภาพ, การให้คำปรึกษา และการเข้าถึงพระหรือนักบวช ไปจนถึงการจัดทำงบประมาณและบริการด้านสุขภาพ บริการเหล่านี้มีความเป็นส่วนตัว, เป็นมืออาชีพและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆสำหรับนักศึกษา สะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน

การใช้คำปรึกษาและชีวิตความเป็นอยู่

ผู้ให้คำปรึกษาเสนอเครื่องมือที่มีประโยชน์และมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว, ความสัมพันธ์, การศึกษา, ปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนหรือการทำงาน  การให้คำปรึกษาสามารถช่วยให้นักศึกษารู้สึกดีขึ้น สามารถหาแนวทางแก้ไข และทำการเปลี่ยนแปลงได้

สุขภาพและบริการชุมชน

นักศึกษาสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในการป้องกันและปฏิบัติเพื่อดูแลตัวเองในขณะที่เรียนและทำงาน มหาวิทยาลัยมีบริการด้านการแพทย์และอุปกรณ์เสริมมากมายสำหรับนักเรียน

บริการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความพิการ

มหาวิทยาลัย Griffith พยายามที่จะขจัดอุปสรรคที่นักเรียนที่มีความทุพลภาพอาจต้องเผชิญในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วม, การเก็บรักษา และความสำเร็จของนักศึกษาที่ทุพลภาพ รวมถึงการเข้าถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

สวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

สำนักงานสวัสดิการและประสานงานนักศึกษา สามารถจะ:

 • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายและกระบวนการต่างๆ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆของนักศึกษา
 • ส่วนเหลือนักศึกษาในการเตรียมการประชุมสัมมนา
 • แนะนำนักศึกษากับ Representative Council, Griffith University Postgraduate Association, Gold Coast Association of Postgraduates หรือ the Student Guild for advocacy support
close