Video thumb

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Griffith  เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการค้นคว้าวิจัยของรัฐที่กระจายอยู่ทั่วทั้งห้าวิทยาเขตในรัฐ South East Queensland, Australia, Brisbane, Gold Coast และ Logan อยู่ใน top 3% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก มีหลักสูตรปริญญา 200 หลักสูตร ซึ่งหลายหลักสูตรได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศทางวิชาการ หลักสูตรการจัดการด้านการต้อนรับและการท่องเที่ยวได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 2 ของโลก ในขณะที่หลักสูตรการพยาบาลและกฎหมาย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 50 (ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017)

หลักสูตรปริญญาที่มหาวิทยาลัย Griffith มีจุดมุ่งหมายในระดับนานาชาติ และมาจากสถานที่ทำงานที่ดีเกือบทุกที่ในโลก แต่นักศึกษาต้องการที่จะขยายขอบเขตวิสัยทัศน์ของพวกเขา โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาด้วยการเดินทางไปทั่วโลก มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การฝึกงานและ การทำงานด้านอาสาสมัคร

นักศึกษามีโอกาสที่จะเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีเพื่อช่วยให้หลักสูตรที่เรียนมีความชัดเจนมากขึ้น สามารถขยายตัวเลือกทางอาชีพด้วยความหลากหลายของชุดทักษะต่างๆเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

มีสโมสรและสมาคมกว่า 120 แห่งที่มหาวิทยาลัย Griffith ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่กีฬาไปจนถึงความสนใจเฉพาะด้าน นักศึกษาควรมีส่วนร่วมและพบปะผู้คนใหม่ๆ ในขณะที่เรียนรู้สิ่งใหม่ พัฒนาทักษะที่มีอยู่ หรือไล่ตามสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ

นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยมากมายได้จากทั้ง 6 วิทยาเขต ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Apple Mac, ห้องสมุดที่อัดแน่นไปด้วยหนังสือ,  ร้านขายหนังสือ, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านสะดวกซื้อ แม้กระทั่ง Eco Centre ที่วิทยาเขต Nathan และศูนย์กีฬาทางน้ำและฟิตเนสแห่งใหม่ที่วิทยาเขต Gold Coast มีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก, โรงยิมสองแห่ง พื้นที่ออกกำลังกายและพื้นที่ฝึกซ้อมแห่งใหม่

Griffith University - image gallery 2

ทางเลือกด้านการเรียน

สถาปัตยกรรมศาสตร์, การก่อสร้าง และการวางผังเมือง

สตูดิโอออกแบบของ Griffith เน้นการปฏิบัติ และมุ่งเน้นที่รูปแบบของความยั่งยืน สาขาวิชานี้ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ธุรกิจและการปกครอง

นักศึกษาสามารถมองหาโอกาสต่างๆได้ในทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน และบริษัทที่ปรึกษา ท่ามกลางองค์การอื่นๆ

อาชญวิทยาและกฏหมาย

โรงเรียนกฎหมาย Griffith ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่ง top 100 ของโลก นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรม และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการเรียนรู้จากคดีต่างๆและลูกความจริงในระหว่างการศึกษา

การศึกษา

ปริญญาในสาขาต่างๆเหล่านี้เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานโดยการเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน และให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาทักษะการสอนของพวกเขาในสถานที่ที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย

วิศวกรรมศาสตร์, ไอที และการบิน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ของ Griffith มีสาขาด้านวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งปริญญาด้านไอทีผ่านทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, ระบบข้อมูลและการออกแบบมัลติมีเดีย  นอกจากนี้ยังมีโครงการการบินของออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

มนุษยศาสตร์, ภาษา และสังคมศาสตร์

นักศึกษาจะได้พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสังคม, วัฒนธรรมและผู้คน และวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์และสุขภาพ

นักศึกษาและนักวิจัยของ Griffith ได้เรียนรู้ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก และเตรียมความพร้อมในการทำงานวิชาชีพด้านสุขภาพ

ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากพื้นที่สำหรับเรียนรู้อันทันสมัยจากคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งทุ่มเทให้กับการผลิตแบบมืออาชีพด้านดนตรีที่มีระดับความสามารถสูงสุด

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้ชนะเลิศรางวัลต่างๆมากมาย ภายในห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ และยังจะได้รับประโยชน์จากความผูกพันกับภาคอุตสาหกรรม และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการทำงานจริง

ทัศนศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่การออกแบบ, ศิลปกรรม, การถ่ายภาพ และสื่อดิจิทัล Queensland College of Art ยังมีโรงเรียนด้านภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคือ Griffith Film School ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์และจอภาพสำหรับงานโปรดักชั่น, การออกแบบแอนิเมชั่นและเกม

อ่านเพิ่มเติม…

Griffith University - image gallery 3

การวิจัย

Griffith เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย การทำงานในสถาบันวิจัยชั้นนำของโลก, สถาบันการศึกษา และโรงเรียน  นักวิจัยกำลังพยายามทำความเข้าใจโลกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน จุดแข็งของมหาวิทยาลัยคือการมีหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่สขาโรคเรื้อรังไปจนถึงสาขาอาชญาวิทยา และการเมืองในเอเชียไปจนถึงศิลปะ

ผลงานค้นคว้าวิจัยที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลการวิจัยที่ได้ค้นพบ ในขณะที่ฝ่ายงานวิจัยได้กำหนดมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพสูงตามที่นักวิจัยคาดหวังไว้ เครือข่ายศูนย์วิจัยและสถาบันต่างๆมากมายซึ่งครอบคลุมสาขาต่างๆที่หลากหลายช่วยอำนวยความสะดวกในการวิจัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการวิจัยในระดับที่ดีเยี่ยม

การวิจัยพื้นเมืองที่ Griffith

หน่วยวิจัยพื้นเมืองสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยโดยชาวออสเตรเลียอะบอริจินและชาวออสเตรเลียที่เกาะช่องแคบทอร์เรส หน่วยงานนี้ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนานโยบายในการปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวเกาะอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชน

Griffith Graduate Research School

เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนผู้สมัครเข้าเรียนด้านการค้นคว้าวิจัยด้วย:

 • การเรียนด้านการค้นคว้าวิจัยและการฝึกอบรม
 • การจัดการวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์
 • โอกาสได้รับทุนการศึกษาและการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม
 • โครงการริเริ่มอื่น ๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์ในการเรียนระดับปริญญาโท

ศูนย์และสถาบันวิจัย

ศูนย์และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย :

 • สถาบัน Australian Rivers
 • สถาบันวิจัย Cities Research
 • สถาบันวิจัย Environmental Futures Research
 • สถาบัน Glycomics
 • สถาบัน Integrated and Intelligent Systems
 • สถาบัน Institute แห่ง Queensland
 • ศูนย์พลเมืองและนโยบายสาธารณะ
 • ศูนย์ Quantum Dynamics
 • ศูนย์วิจัย for Social and Cultural Research แห่ง Griffith
 • ศูนย์ Law Futures
 • ศูนย์วิจัย Conservatorium Research แห่ง Queensland
 • ศูนย์วิจัย Micro and Nanotechnology แห่ง Queensland
 • ศูนย์วิจัย Human Evolution แห่งออสเตรเลีย

 อ่านเพิ่มเติม  เกี่ยวกับขอบเขตของการค้นคว้าวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ที่นี่...

Griffith University - image gallery 4

เงื่อนไขการรับสมัคร

ไม่ว่านักศึกษาจะจบการศึกษาในระดับใด หรือมีระดับภาษาอังกฤษเท่าใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีเส้นทางที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Griffith ยอมรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่อไปนี้สำหรับมาตรฐานการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและหลักสูตรการวิจัย

 • IELTS : คะแนนขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีส่วนย่อยใดที่มีคะแนนต่ำกว่า 6.0
 • TOEFL : คะแนนขั้นต่ำ 575
 • Internet-based (IBT) TOEFL : คะแนนขั้นต่ำ 79 (โดยไม่มีส่วนย่อยใดที่มีคะแนนต่ำกว่า 19)
 • Pearson Test of English (Academic): คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 58 โดยไม่มีส่วนย่อยใดที่มีคะแนนต่ำกว่า 50)
 • ISLPR : ไม่มีคะแนนส่วนใดต่ำกว่า 3+

บางหลักสูตรอาจต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นหรือยอมรับเฉพาะการทดสอบภาษาอังกฤษที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เงื่อนไขการรับสมัครด้านการเรียนระดับปริญญาตรี

มาตรฐานการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องเรียนจบระดับมัธยมปลาย เมื่อเทียบกับการเรียนเกรด 12 ของออสเตรเลียหรือมีผลการเรียนที่เทียบเท่ากัน

เงื่อนไขการรับเข้าเรียนระดับปริญญาโท

สำหรับมาตรฐานการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (หรือเทียบเท่า) จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อกำหนดการเข้าเรียน Griffith ยังตระหนักถึงความรู้ที่ได้จากการทำงานเช่นเดียวกับการศึกษาที่ได้รับมาก่อนหน้าสำหรับบางหลักสูตร

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา  ที่นี่ …

Griffith University - image gallery 5

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยทั้งห้าวิทยาเขตของ Griffith เป็นเครือข่ายด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เฟื่องฟู  วิทยาเขตต่างๆกระจายตัวอยู่ใน 3 เมืองของรัฐ South East Queensland ตั้งอยู่ที่เมือง Gold Coast และ Logan รวมทั้งเมือง Nathan, Mt Gravatt และ South Bank ใน Brisbane

สถานที่แต่ละแห่งมีพื้นที่กว้างขวางหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการศึกษารวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ  เพื่อช่วยให้ชีวิตมหาวิทยาลัยง่ายขึ้นและสนุกสนาน

ที่พัก

มหาวิทยาลัยมีที่พักให้เลือกหลายรูปแบบตั้งแต่ห้องพักแบบหอพักไปจนถึงห้องชุดที่ตกแต่งครบ

ห้องบรรยาย

ห้องบรรยายแบบเธียเตอร์ที่อยู่ภายในสถาบันการศึกษาเป็นพื้นที่การเรียนรู้อันทันสมัยที่มีขนาดตั้งแต่ 50 ถึง 700 ที่นั่ง

การกีฬา

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางด้านกีฬาได้แก่ ยิม, สระว่ายน้ำ, ลู่วิ่ง, สนาม, สนามเทนนิส และสวนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

อาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่กว้างขวาง, ร้านกาแฟภายในวิทยาเขต, บาร์ และร้านอาหาร

ห้องสมุด

เครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Griffith นำเสนอโซนการศึกษารายบุคคลและกลุ่มรวมทั้งห้องฝึกอบรมเชิงวิชาการ

สตูดิโอและห้องทดลองปฏิบัติการ

สตูดิโอและห้องทดลองปฏิบัติการได้รับการสร้างขึ้นเองเพื่อให้นักศึกษามีพื้นที่ในการเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์และการพิมพ์เอกสาร

มหาวิทยาลัยมีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานร่วมกัน, สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำสำเนาและพิมพ์เอกสารภายในวิทยาเขต

Griffith University - image gallery 6

บริการนักศึกษา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Griffith ได้รับ  การบริการที่เป็นประโยชน์  ตั้งแต่เข้าถึงสิ่งต่างๆสำหรับนักศึกษาที่มีความทุพลภาพ, การให้คำปรึกษา และการเข้าถึงพระหรือนักบวช ไปจนถึงการจัดทำงบประมาณและบริการด้านสุขภาพ บริการเหล่านี้มีความเป็นส่วนตัว, เป็นมืออาชีพและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆสำหรับนักศึกษา สะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน

การใช้คำปรึกษาและชีวิตความเป็นอยู่

ผู้ให้คำปรึกษาเสนอเครื่องมือที่มีประโยชน์และมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว, ความสัมพันธ์, การศึกษา, ปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนหรือการทำงาน  การให้คำปรึกษาสามารถช่วยให้นักศึกษารู้สึกดีขึ้น สามารถหาแนวทางแก้ไข และทำการเปลี่ยนแปลงได้

สุขภาพและบริการชุมชน

นักศึกษาสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในการป้องกันและปฏิบัติเพื่อดูแลตัวเองในขณะที่เรียนและทำงาน มหาวิทยาลัยมีบริการด้านการแพทย์และอุปกรณ์เสริมมากมายสำหรับนักเรียน

บริการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความพิการ

มหาวิทยาลัย Griffith พยายามที่จะขจัดอุปสรรคที่นักเรียนที่มีความทุพลภาพอาจต้องเผชิญในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วม, การเก็บรักษา และความสำเร็จของนักศึกษาที่ทุพลภาพ รวมถึงการเข้าถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

สวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

สำนักงานสวัสดิการและประสานงานนักศึกษา สามารถจะ:

 • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายและกระบวนการต่างๆ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆของนักศึกษา
 • ส่วนเหลือนักศึกษาในการเตรียมการประชุมสัมมนา
 • แนะนำนักศึกษากับ Representative Council, Griffith University Postgraduate Association, Gold Coast Association of Postgraduates หรือ the Student Guild for advocacy support
close