The DePaul ELA

ชิคาโกคือห้องเรียนของเรา โลกคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELA) ของมหาวิทยาลัย DePaul เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและมุ่งสู่ความหน้าในการประกอบอาชีพ

การสอนและการเรียนคือสิ่งที่DePaulให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เราจึงเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคณาจารย์ด้านการสอนมากที่สุด (ไม่ใช่การวิจัย) 

แนวทางการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของเรา ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาทักษะด้านภาษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการเข้าสังคม ไปจนถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันร่วมสมัย ชั้นเรียนของ ELA มีขนาดเล็ก แต่ละห้องมีนักเรียน 10-17 คน และสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ก่อนเริ่มเรียนเทอมแรก นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับเพื่อจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับทักษะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการทดสอบของเราจะดำเนินการโดยสถาบัน TOEFL (การทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) และมีการทดสอบเขียนด้วย

นักเรียน ELA 
นอกจากมีบริการติวเตอร์แล้ว นักเรียนยังสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย DePaul ได้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นหอพัก, ศูนย์ออกกำลังกาย, ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ที่พักนักศึกษา
เมื่อตัดสินใจมาเรียนต่างประเทศ คุณจะได้รับประสบการณ์ที่มากกว่าแค่การเรียน ฝึกปฏิบัติ ส่งงาน และสอบแน่นอน หนึ่งในสิ่งที่น่าตื่นเต้นเอามากๆ คือโอกาสที่คุณจะได้ฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างเต็มตัว ที่พักในมหาวิทยาลัยของเรามีทั้งหอพัก ห้องสูท และอพาร์ตเมนต์ ซึ่งสะดวกสบาย กว้างขวาง และเต็มไปด้วยเพื่อนนักศึกษานานาชาติ เมื่อเดินผ่านประตูเข้าไป คุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของชุมชนนักศึกษาในทันที ดูข้อมูลได้ที่...

ชีวิตในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมนอกหลักสูตรของ ELA เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันในสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนพัฒนาทักษะได้เร็วยิ่งขึ้น

กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย:

  • ทีมกีฬาภายใน
  • ชมรมหนังสือ
  • ชมรมการสนทนาและวัฒนธรรม
  • ชมรม ELA (กิจกรรมทางสังคม)

ลิงค์: