เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่สถาบัน ELA ของมหาวิทยาลัย DePaul…

  • ELA จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและเพื่อความก้าวหน้าด้านอาชีพในการทำงานทั่วโลก
  • นักศึกษาจะสามารถเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
  • นักศึกษาจะได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และคุณวุฒิในระดับสูง
  • ELA มีบริการช่วยเหลือเพื่อการเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพูดหลัก
  • มีการจับคู่สนทนาเป็นรายบุคคลกับนักศึกษาชาวอเมริกันที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการพูด/การฟัง
  • นักศึกษาจะสามารถใช้งานบริการนักศึกษาและทรัพยากรต่างๆทั้งหมดของมหาวิทยาลัย DePaul