The IEP

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP) เปิดสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการห้าระดับ นักเรียนใหม่จะได้รับการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ในการเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด นักเรียนที่จะสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น ควรมีทักษะอย่างน้อยขั้นกลางต่ำขึ้นไป หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ความเชี่ยวชาญแบ่งออกเป็นห้าระดับ

  • ระดับปรับพื้นฐาน (ระดับต่ำที่สุดของขั้นเริ่มต้น)
  • ระดับขั้นกลาง
  • ระดับขั้นกลางตอนปลาย
  • ระดับขั้นสูง
  • ระดับศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระดับสูงที่สุดของขั้นสูง)

ชั้นเรียนระดับปรับพื้นฐาน (ขั้นเริ่มต้น) ของเรา เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว นักเรียนสามารถใช้งานหรือเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษประมาณ 200 - 400 คำ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELA) ของเรา เปิดสอนหลักสูตรแบบต่อเนื่อง เมื่อเรียนผ่านคอร์สแรกแล้ว นักเรียนจะสามารถเรียนคอร์สที่ระดับสูงขึ้นได้ในเทอมถัดไป 

คอร์สในแต่ละระดับ 
นักเรียนเต็มเวลาจะได้เรียนทั้งหมดสี่คอร์ส 

  • การเขียน 
  • การอ่านและพัฒนาด้านคำศัพท์
  • ไวยากรณ์
  • การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

ตารางเรียน 
ทุกหลักสูตรของ ELA จะมีขึ้นในระหว่างวันที่

และยังมี…

วิชาเลือก
ในแต่ละเทอม ELA จะมีวิชาเลือกที่แตกต่างกันออกไป โดยมีตั้งแต่เวิร์กช็อปการออกเสียง การสื่อสารต่างวัฒนธรรม ไปจนถึงวิชาประสบการณ์การเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่มีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษในระดับสูงและต้องการสมัครเรียนปริญญาในมหาวิทยาลัย

การเตรียมสอบ TOEFL iBT
ELA มีหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBT สำหรับนักเรียนที่ต้องการได้คะแนน TOEFL ข้อสอบกระดาษ 500 คะแนนขึ้นไป หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาเรียน 19.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักเรียนจะได้เรียนทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดอย่างเข้มข้น รวมถึงได้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์เพิ่มเติมด้วย