ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ปรากฏในรายการนี้เป็นราคาประมาณการ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนคร่าวๆ ได้ว่า หากจะเรียนที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELA) ในเมืองชิคาโก จะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ 

ค่าธรรมเนียมสำหรับหนึ่งเทอม - ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว, ฤดูใบไม้ผลิ: 10 สัปดาห์ 

รายการค่าใช้จ่าย

ราคาหน่วยเป็นดอลล่าร์สหรัฐฯ

ค่าเล่าเรียน

3,595

ประกันสุขภาพ (เฉพาะผู้ถือวีซ่า F-1 เท่านั้น) ฤดูใบไม้ร่วง: 240
ฤดูหนาว: 180
ฤดูใบไม้ผลิ: 180

ค่าธรรมเนียมการทดสอบ

40

UPASS 92
หนังสือ (โดยประมาณ) 250
ราคารวมทั้งหมด ฤดูใบไม้ร่วง: 4217
ฤดูหนาว: 4157
ฤดูใบไม้ผลิ: 4157

ค่าธรรมเนียมสำหรับภาคฤดูร้อน: 8 สัปดาห์

รายการค่าใช้จ่าย

ราคาหน่วยเป็นดอลล่าร์สหรัฐฯ

ค่าเล่าเรียน 3,295
ประกันสุขภาพ (เฉพาะผู้ถือวีซ่า F-1 เท่านั้น) 120
ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 40

UPASS

92
หนังสือ (ราคาประมาณการ) 250
ราคารวมทั้งหมด 3,797

รายละเอียดเพิ่มเติม…