บริการช่วยเหลือนักศึกษา

การจัดหาที่พัก

มหาวิทยาลัย DePaul มีบริการที่พักในวิทยาเขตจำนวนจำกัดสำหรับนักศึกษาทั้งที่วิทยาเขต Lincoln Park และ Loop รวมถึงทางเลือกที่พักประเภทอื่นๆอย่างเช่นโฮมสเตย์, อพาร์ทเม้นต์หรือหอพักนักศึกษาของเอกชน

ค่าประกันสุขภาพ

นักศึกษาของ ELA ที่มีวีซ่า F1 จะต้องทำประกันสุขภาพ โดยจะได้รับการลงทะเบียนในแผนสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย DePaul โดยอัตโนมัติผ่านทางแผนประกันสุขภาพนักศึกษาของ ISO

บริการให้คำปรึกษา

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆจากการเรียนในต่างประเทศ

ห้องสมุดและห้องทดลองคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาของ ELA จะได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย DePaul ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด อย่างเช่นห้องสมุด, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สาธารณะ

ส่วนลดนักศึกษา

โครงการส่วนลด Demon Discounts ของมหาวิทยาลัย DePaul จะมอบส่วนลดราคาสำหรับบริการต่างๆอันหลากหลายทั่วเมือง โดยมีรายชื่อส่วนลดมากมายหลากหลาย อย่างเช่นบริการอาหาร, บันเทิง, ร้านค้าปลีกและอีกมากมาย

สโมสรนักศึกษา

นักศึกษาของ ELA จะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมภายในสถาบันมากกว่า 30 กิจกรรม ขณะที่ ELA Club จะมอบโอกาสในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกับ ELA และชุมชน DePaul