การรับเข้าเรียน

วิธีการสมัครเข้าเรียนที่ ELA

ขั้นตอนที่ 1

นักศึกษาต้องส่งใบสมัครทางออนไลน์

ขั้นตอนท 2

นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 80 เหรียญสหรัฐ

ขั้นตอนท 3

นักศึกษาต้องส่งเรียงความสมัครเรียนที่เขียนด้วยลายมือ โดยส่งสำเนาสแกนในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG

หลังจากที่ได้ส่งเอกสารเหล่านี้แล้ว ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อเพื่อแจ้งถึงขั้นตอนต่อไปสำหรับการรับเข้าเรียนและการเดินทางเข้าเมือง อีกทั้งนักศึกษายังสามารถนัดหมายพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ ELA หากมีข้อสงสัยใดๆได้อีกด้วย

การรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข

มหาวิทยาลัย DePaul มีการรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรีและบางหลักสูตรระดับบัณฑิต โดยมีหลายๆหลักสูตรที่รับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ:

  • สาขาวิชาเอกระดับปริญญาตรีมากกว่า 100 สาขา
  • หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล
  • หลักสูตรปริญญาโทในบัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจ Kellstadt
  • หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, สาขาสถิติศาสตร์ประยุกต์และสาขาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนการรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขจากที่นี่