ความเห็นนักศึกษา

นี่คือความคิดเห็นบางส่วนของนักศึกษาที่มีต่อประสบการณ์การเรียนที่ ELA

“สถาบันสอนภาษาอังกฤษของ DePaul ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองชิคาโกและสามารถดึงดูดนักศึกษามากมายจากทั่วโลก ซึ่งทำให้ ELA มีความหลากหลายมาก ผมสามารถบอกถึงเหตุผลมากมายที่ทำให้ ELA เป็นสถาบันชั้นยอด… (อย่างเช่น) ชื่อเสียงของ DePaul และคุณภาพของการสอน อาจารย์ของสถาบันแห่งนี้มีความเป็นกันเองและเต็มใจให้ความช่วยเหลือทั้งในระหว่างและหลังจากการเรียนในชั้นเรียน คุณจะไม่รู้สึกว่ามีช่องว่างระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบที่สุดกับการเรียนที่ ELA” – Faisal Alswied, ซาอุดิอาระเบีย

“หากคุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ...มาเรียนที่ DePaul ELA” – Ayaka Wakiguchi, ญี่ปุ่น

“ดิฉันคิดว่าสถาบัน ELA (ของ DePaul) มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด รวมถึงมีคณาจารย์ที่ใจดีและเป็นมิตรที่จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติรู้สึกมีความสุขมากขึ้นกับการเรียนภาษาอังกฤษ” – Rinrada Limvattanagul, ประเทศไทย

ดูความเห็นนักศึกษาเพิ่มเติม...