สถานที่ตั้ง

ค้นหาสิ่งที่น่าสนใจรอบตัว…
สถาบัน ELA ตั้งอยู่ใจกลางเมืองชิคาโก ในวิทยาเขต Loop ของมหาวิทยาลัย DePaul ชิคาโกเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 3 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองอันทันสมัย ตึกสูงที่สุดในโลก ชายฝั่งงดงาม สวนสาธารณะนับร้อยแห่ง และมี 77 ย่านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำกัน จัดว่าเป็นเมืองใหญ่ที่ผสมผสานสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเข้ากับเสน่ห์แบบท้องถิ่นไว้ได้อย่างลงตัว

นักเรียนของ ELA หลักสูตรเต็มเวลาสามารถใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของเมืองชิคาโกได้ไม่อั้นตลอดระยะเวลาการศึกษา